Norske Skog Parenco na sprzedaż
10 lis 2011 14:17

Firma Norske Skog przeszła do kolejnego etapu negocjacji sprzedaży papierni Norske Skog Parenco oraz działalności Reparco Group w Holandii (związanej z papierem z odzysku) i – jak poinformowała – osiągnęła już w tej sprawie pewne porozumienie z potencjalnym nabywcą. Dlatego firma złożyła wniosek do związków zawodowych Parenco i Reparco w sprawie proponowanych warunków transakcji. Jeśli porozumienie z potencjalnym nabywcą zostanie osiągnięte, kroki prowadzące do zmiany profilu papierni i przekształcenia produkcji papierów publikacyjnych zostaną podjęte po 2012 roku, co oznacza, że do 31 grudnia 2012 papiernia będzie funkcjonować w niezmienionej formie. Więcej informacji na ten temat zostanie podanych do publicznej wiadomości, gdy transakcja będzie zatwierdzona przez odpowiednie organy nadzorcze obu stron. Zdolności produkcyjne Norske Skog Parenco w zakresie papierów publikacyjnych wynoszą 265 000 ton. Na podstawie informacji firmy Norske Skog opracowała DA