manroland bankrutuje
25 lis 2011 15:05

Firma manroland AG złożyła dziś (25 listopada) wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z jurysdykcji sądu okręgowego w Augsburgu, po niepowodzeniu negocjacji z potencjalnym inwestorem, które zakończyły się fiaskiem na ostatnim etapie. Jednocześnie, w celu zakończenia trwających procesów restrukturyzacyjnych, firma złożyła wniosek o samodzielność w zakresie działań administracyjnych. Werner Schneider, tymczasowy syndyk masy upadłościowej, zbada sytuację firmy, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Zarząd manroland, jako dłużnik w posiadaniu wierzyciela, ma na celu ratowanie kluczowych działów w ramach trwających procesów restrukturyzacyjnych. Wszczęte postępowanie upadłościowe daje możliwość przyspieszenia procesu restrukturyzacji i kierowania firmą przez ten trudny okres. Odpowiedzialny za restrukturyzację będzie adwokat dr Frank Kebekus. Z oficjalnej informacji firmy manroland wynika, że decyzja o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego była spowodowana dramatycznym i nasilającym się spadkiem zamówień, czego firma doświadczała od połowy lipca br. Tymczasowy syndyk masy upadłościowej niezwłocznie zbada możliwości restrukturyzacyjne firmy, a działania firmy manroland będą przebiegać bez zmian. Firma zatrudnia 6500 osób, z tego 5000 w Niemczech. Na podstawie informacji firmy manroland opracowała DA