Nowy poradnik poświęcony technologii uszlachetniania folią
6 gru 2011 10:30

Technologia uszlachetniania powierzchni folią jest znana od lat, ale praktycznie biorąc nie istniała dotychczas żadna publikacja, która by tę technologię opisywała w sposób kompleksowy. Firma Leonhard Kurz, światowy lider w produkcji folii, oferuje zainteresowanym uniwersalny poradnik z tej dziedziny. Książka zatytułowana „Hot stamping and Cold Foil transfer – wszechstronny poradnik dla przemysłu poligraficznego” jest adresowana do wszystkich, którzy na całym świecie stosują tę technikę, jak również do tych, którzy się nią dopiero interesują. Podręcznik zawiera zarówno techniczne porady dla drukarzy oraz szefów produkcji, jak też może stanowić inspirację dla projektantów i specjalistów od marketingu. Rozdział poświęcony technologii tłoczenia folią na gorąco zawiera informacje na temat historii, produkcji oraz aplikacji folii, a także zastosowania folii do projektów ochrony marki. W tym rozdziale opisane są wszelkie aspekty procesu uszlachetniania powierzchni począwszy od wyboru wzoru, projektowania matryc, ustawiania maszyny oraz wykonania narządu (make ready) aż po dobór właściwego rodzaju folii do danego podłoża. Rozdział poświęcony transferowi folii na zimno zawiera wskazówki, jak przygotowywać projekt graficzny oraz jak stosować folię do aplikacji na maszynach wąskowstęgowych, jak również na maszynach arkuszowych. Prezentowane są informacje o różnych systemach aplikacyjnych stosowanych w maszynach, o podłożach oraz klejach. Rozdział ten zamyka komplet informacji na temat procesu UV casting. Publikacja nie stanowi zbioru suchych technicznych informacji, lecz zawiera również wiele ilustracji, które mogą zachęcić czytelników do szerszego wykorzystywania tej technologii. Pokazane przykłady odświeżają spojrzenie na technologię dekoracji folią. Podręcznik „Hot stamping and Cold Foil Transfer» jest dostępny w języku angielskim. Można go kupić u wyłącznego przedstawiciela firmy Leonhard Kurz - w firmie PC Print. Opracowano na podstawie informacji firmy PC Print