Canon zamierza wycofać z giełdy Ocè N.V.
30 gru 2011 09:12

Firma Canon Inc poinformowała o zamiarze wycofania Océ N.V. z amsterdamskiej giełdy NYSE Euronext. Wcześniej przejęła zwykłe akcje Océ posiadane przez Orbis Funds, wskutek czego stała się właścicielem 98,83 proc. całego wyemitowanego kapitału akcyjnego Océ (w tym akcji uprzywilejowanych kumulatywnych). Ten zwiększony odsetek pozwoli firmom Canon i Océ rozpocząć dyskusję na temat procedury i terminu wycofania z giełdy, z uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych. Zgodnie z prawem holenderskim firma Canon, jako większościowy akcjonariusz, rozpocznie proces ustawowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy (tzw. squeeze out), co ma na celu uzyskanie pełnej kontroli nad spółką akcyjną oraz zmniejszenie kosztów. Nabyte akcje Orbis stanowią ok. 10,8 proc. zwykłego kapitału akcyjnego oraz 8,8 proc. całego wyemitowanego kapitału akcyjnego Océ (włączając w to akcje uprzywilejowane kumulatywne). Jak wynika z memorandum ofertowego z dnia 28 stycznia 2010 r., firma Canon od początku zamierzała nabyć 100 proc. akcji Océ. Na podstawie informacji firmy Canon opracowała DA