Coraz bliżej decyzji w sprawie manrolanda
16 sty 2012 14:12

Negocjacje w sprawie sprzedaży firmy manroland dobiegają końca. Jak informuje Werner Schneider, syndyk nadzorujący procesy upadłościowe firmy manroland, trwają rozmowy z dwoma oferentami. W najbliższą środę ich propozycje zostaną przedłożone radzie wierzycieli, która ma podjąć decyzję w tej sprawie. Na podstawie aktualnego stanu negocjacji można bezpiecznie przyjąć, że sprzedaż pozwoli na dalsze istnienie trzech fabryk firmy w Augsburgu, Offenbach i Plauen. Zgodnie ze stanowiskiem Schneidera, rozmowy z poszczególnymi oferentami były skomplikowane i poddane silnym ograniczeniom czasowym. „Zakładam, że w środę po południu uda nam się zawrzeć porozumienie z przedstawicielami wierzycieli oraz bankami oferującymi zabezpieczenia” – powiedział audytor. Wówczas dalsze szczegóły umowy mogłyby być negocjowane z nabywcą lub nabywcami, również kwestia konieczności redukcji zatrudnienia, ponieważ negocjacje w tym aspekcie nadal trwają. Schneider podkreślił jednak, że zachowanie jak największej liczby miejsc pracy jest dla niego jednym z priorytetów. Na podstawie informacji firmy Schneider Geiwitz & Partner opracowała DA