UPM zamyka kolejną papiernię
16 sty 2012 09:15

UPM zamierza zamknąć nierentowną papiernię Albbruck w Badenii-Wirtembergii w Niemczech. Rozmowy z przedstawicielami pracowników i władz lokalnych nie doprowadziły do porozumienia w sprawie kontynuowania tej działalności. Poszukiwanie inwestora również nie zakończyło się sukcesem. Zamknięcie fabryki dotknie 508 pracowników zakładu. Zwolnienia będą miały miejsce w dniu 31 stycznia br. „Na przestrzeni ostatnich lat papiernia UPM Albbruck odnotowywała straty ze względu na długi czas eksploatowania maszyn i stosunkowo niewielkie ich rozmiary. Papiernia przestała być konkurencyjna (…) W tych trudnych warunkach wysoko wykwalifikowani pracownicy wykonali świetną robotę. Niestety nie udało się poprawić rentowności fabryki w takim stopniu, który pozwoliłby na prowadzenie zrównoważonych działań” – mówi Jyrki Ovaska, prezes działu Paper Business Group w UPM. Podczas negocjacji zostały omówione i uzgodnione takie kwestie jak: systemy emerytalne, wsparcie dla pracowników poszukujących zatrudnienia, relokacje w firmie, przekwalifikowanie oraz wypłata odszkodowań. Jak twierdzi Hartmut Wurster, wiceprezes zarządu, który reprezentował UPM podczas rozmów okrągłego stołu, firma UPM zamierza wdrożyć plan socjalny, którego celem będzie złagodzenie skutków spowodowanych przez redukcje personelu. Jak dodaje UPM, linie produkcji papieru arkuszowego z papierni Albbruck zostaną przeniesione do jej zakładu w Plattling. W związku z tym powstanie ok. 30 nowych miejsc pracy, a byli pracownicy z Albbruck będą pod tym względem traktowani priorytetowo. UPM będzie też uczestniczyć w dyskusjach na temat możliwości wykorzystania terenu papierni w przyszłości. Rozmowy będą prowadzone przez lokalną Izbę Gospodarczą. Decyzja o zamknięciu papierni Albbruck finalizuje plany firmy co do zmniejszenia produkcji papieru, które zostały ogłoszone przez UPM w sierpniu ubiegłego roku. Wydajność zakładu UPM Albbruck wynosiła 320 tys. ton papieru magazynowego. Papiernia UPM Myllykoski w Finlandii z wydajnością 600 tys. ton papieru do produkcji magazynów została zamknięta 9 grudnia ub.r., natomiast w papierni UPM Ettringen w Niemczech w dniu 14 grudnia 2011 zamknięto maszynę papierniczą 3 o wydajności 110 tys. ton papieru gazetowego. Proces sprzedaży papierni Stracel we Francji jest kontynuowany zgodnie z planem. Na podstawie informacji firmy UPM opracowała DA