Kodak złożył wniosek o upadłość
19 sty 2012 09:01

Jak podała agencja Reuters, firma Eastman Kodak Co złożyła wniosek o upadłość. Kodak poinformował jednocześnie, że otrzymał 950 mln dolarów kredytu od Citigroup, który zabezpieczy dalszą działalność firmy. Kredyt został udzielony na okres 18 miesięcy. „Zarząd i całe kierownictwo wyższego szczebla jednomyślnie uważają, że jest to niezbędny krok dla przyszłości firmy Kodak” – tłumaczy w oświadczeniu Antonio M. Perez, prezes i CEO firmy. Firma poinformowała także, że wniosek o upadłość dotyczy tylko firmy Kodak i jej amerykańskich spółek-córek, natomiast spółki zależne działające poza Stanami Zjednoczonymi nie są objęte wnioskiem. Upadek firmy dotknie jej rodzinne miasto Rust Belt w Rochester (New York), gdzie liczba zatrudnionych spadła do ok. 7 tys. z ponad 60 tys. w czasach świetności Kodaka. W ostatnich latach Antonio M. Perez skupił działalność firmy na konsumentach i drukarniach komercyjnych. Jednak firma nadal nie była w stanie zapewnić rentowności - Kodak nie notował zysków od 2007 roku - ani zatrzymać odpływu środków pieniężnych, co utrudniało jej zaspokojenie zobowiązań wobec pracowników i emerytów. Jak stwierdził Antonio M. Perez, ochrona przed wierzycielami pozwoli Kodakowi kontynuować prace mające na celu maksymalizację wartości posiadanych przez firmę technologii, m.in. licznych patentów oraz technologii poligraficznych. Tak doradził firmie bank inwestycyjny Lazard Ltd., stojący na stanowisku, że firma powinna spieniężyć 1100 patentów, które posiada. Na podstawie informacji agencji Reuters opracowała DA