manroland na ostatniej prostej
19 sty 2012 12:35

Rada wierzycieli pod przewodnictwem Wernera Schneidera, tymczasowego syndyka masy upadłościowej i Franka Kebekusa, głównego przedstawiciela firmy manroland, była w stanie osiągnąć polubowne porozumienie co do koncepcji inwestora, przedstawionej w trakcie postępowania upadłościowego firmy. Podczas spotkania, które odbyło się 18 stycznia br. w Augsburgu, idea podziału firmy na trzy niezależne jednostki okazała się korzystnym rozwiązaniem. „Naszym wspólnym celem było przekazanie firmy w ręce takiego inwestora, który będzie zainteresowany jej długoterminowym i niezależnym funkcjonowaniem” - wyjaśnił Werner Schneider po spotkaniu. Do głównych kryteriów decyzji rady należały istniejące koncepcje, plany pracownicze oraz szybka realizacja umów sprzedaży. Zgodnie z koncepcją, fabryka w Augsburgu (zwojowe systemy drukowania) zostanie sprzedana grupie Possehl. Rodzinna firma z Lubeki w północnych Niemczech planuje również wejść w długoterminową współpracę z fabryką w Plauen, a w dalszej perspektywie – wykupienie jej akcji. Fabryka w Plauen, jako nowa spółka, stanie się przedmiotem outsourcingu. Fabryka w Offenbach (arkuszowe systemy drukowania) zostanie zrestrukturyzowana w ramach tzw. MBO (z ang. management buy-out – sytuacja, w której przedsiębiorstwo zostaje zakupione bądź wykupione przez zarządzającą nim kadrę kierowniczą – przyp. red.) we współpracy z inwestorem. Rozwiązanie to ma solidne podstawy ekonomiczne i dobre perspektywy na przyszłość – koncepcja finansowania wymaga jednak gwarancji od landu Hesji. Rozmowy w tej sprawie już się odbyły. Wszystkie strony spotkania zgodziły się milczeć w sprawie kosztów transakcji. W swoim oświadczeniu Schneider podkreślił, że głosy rady wierzycieli oddane w głosowaniu nie są jej oficjalną decyzją, a raczej zaleceniem. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu rady wierzycieli. Obecna koncepcja inwestora wiąże się z redukcją środków. Fabryka w Augsburgu będzie zatrudniać 1473 pracowników stałych; wszystkie stanowiska dla praktykantów zostaną utrzymane. 750 pracowników zostanie zatrudnionych w Offenbach i blisko 300 – w fabryce w Plauen. Na podstawie informacji firmy Schneider, Geiwitz & Partner opracowała DA