Ricoh na liście światowych liderów zrównoważonego rozwoju
27 sty 2012 10:00

Ricoh po raz kolejny został uznany za jedną ze 100 światowych korporacji najbardziej wiernych idei zrównoważonego rozwoju (“Global 100 Most Sustainable Corporations in the World”). Lista została ogłoszona podczas corocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii. Ricoh, firma silnie zaangażowana w działania środowiskowe i społeczne, co roku znajduje się na liście Global 100 dzięki nieustannej modernizacji środowiska pracy i wspieraniu zrównoważonego rozwoju klientów, przy jednoczesnym dodawaniu rzeczywistej wartości biznesowej. Tom Wagland, Environmental Manager w Ricoh Europe, powiedział: “Po raz ósmy z rzędu znaleźliśmy się w rankingu Global 100 – świadczy to o uznaniu i docenianiu naszego odpowiedzialnego podejścia. Jest to także świadectwo kultury firmy, która koncentruje się na odpowiedzialnym biznesie i zrównoważonym rozwoju od ponad 30 lat. W 2005 roku postawiliśmy sobie ambitne cele zredukowania naszego negatywnego wpływu na środowisko. Teraz jesteśmy w trakcie realizacji celu, który zakłada redukcję emisji CO2 o 87,5 proc. do 2050 roku (…).” Ranking „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” jest publikowany od 2005 roku przez kanadyjską firmę Corporate Knights. Jest to najbardziej obszerny ranking w zakresie społecznej odpowiedzialności firm, które oceniane są pod kątem najlepiej rozwiniętych programów skutecznego zarządzania w dziedzinach takich jak: ochrona środowiska, relacje społeczne i zarządzanie wewnętrzne. 100 liderów zrównoważonego rozwoju wybieranych jest spośród 4000 firm działających na rozwiniętych i wschodzących rynkach. Wnioski wspomnianego raportu znajdują potwierdzenie w wynikach raportu branżowego sporządzonego przez oekom research na podstawie analizy ponad 200 firm z branży IT. Wynika z nich, że Ricoh jest światowym numerem jeden w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Z 16,1 proc. firm, które otrzymały status „Prime”, najwyżej ocenione zostały firmy Ricoh i Intel. Ricoh został uznany przez oekom za lidera ze względu na zrównoważone projektowanie produktów i znaczną redukcję zużycia energii przez drukarki i kopiarki w ciągu ostatnich lat. Najwyższa ocena została przyznana także ze względu na wykorzystywanie dużej ilości surowców wtórnych i części używanych wcześniej w niektórych produktach. Ricoh został nagrodzony także za zdobycie certyfikatu ISO 14001 dla wszystkich głównych zakładów produkcyjnych. Na podstawie informacji firmy Ricoh