Wyniki Stora Enso za rok 2011
9 lut 2012 15:57

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach za IV kwartał ub.r. i za cały rok 2011. Skandynawski producent odnotował w nim – w porównaniu z rokiem wcześniejszym – niemal 10-proc. wzrost zysku operacyjnego: z 797,3 do 866,7 mln euro. Jednocześnie – w ślad za reorganizacją systemu raportowania począwszy od I kwartału 2012 – firma zapowiedziała dalsze działania restrukturyzacyjne, które mają objąć jednostkę biznesową Printing & Reading (powlekane papiery magazynowe) oraz zakłady produkcyjne zlokalizowane w Szwecji. Kierownictwo Stora Enso zakłada, że zysk operacyjny w I kwartale 2012 będzie zbliżony do osiągniętego w ostatnich trzech miesiącach ub.r. O niemal 10 proc. wzroście zysku operacyjnego (EBIT) zdecydowała przede wszystkim konsekwentnie realizowana przez Stora Enso polityka cenowa. Dzięki temu firma osiągnęła w ub.r. sprzedaż wielkości 10 964,9 mln euro, przy 10 296,9 mln euro w roku 2010 (wzrost o ponad 9 proc.). Jej zysk operacyjny, nieuwzględniający jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej (EBITDA), również się zwiększył w tym okresie: z 1216,5 mln euro do 1308 mln euro (wzrost o 9,3 proc.). Z kolei wskaźnik ROCE, określający wydajność firmy i rentowność inwestycji, w jakie jest zaangażowana, wzrósł w 2011 roku do 10 proc. „Miniony rok był dla nas okresem dalszych przemian – napisał w specjalnym komunikacie dla klientów i akcjonariuszy Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. – Podczas gdy całoroczne wyniki wskazują na wzrost zysku operacyjnego, jego druga połowa, a zwłaszcza IV kwartał jasno pokazały, że nasz projekt Rethink nadal wymaga dużego zaangażowania i kontynuacji”. W IV kwartale 2011 firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 2 681,6 mln euro – niemal identyczną jak w analogicznym okresie roku 2010. Jednak zarówno zysk operacyjny, nieuwzględniający jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej, jak i zysk operacyjny spadły, ten drugi ze 177 mln euro do 145 mln euro. Tym samym wzrost cen i zmiany w polityce sprzedaży produktów nie zrekompensowały niższych zamówień i wyższych kosztów produkcji. Firma poprawiła w nim natomiast przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej (zwiększając je z 265 mln euro do 302 mln euro). Zachowana została także wysoka płynność finansowa spółki (1 134 mln euro, przy 1 103 mln euro rok wcześniej). Kierownictwo koncernu zakłada, że w I kwartale 2012 firma osiągnie zysk operacyjny na poziomie zbliżonym do tego z ostatnich trzech miesięcy ub.r. Mimo spodziewanej poprawy wyników poszczególnych jednostek biznesowych, oczekiwane są słabsze wyniki z działalności w przemyśle leśnym. Także otoczenie rynkowe w pierwszych miesiącach 2012 r. nie będzie sprzyjające. Na rynkach europejskich nadal ma się utrzymywać stan niepewności i małej przejrzystości. Natomiast pozytywnie w wynikach spółki powinien się odbić spodziewany spadek jej kosztów zmiennych. „Czeka nas w najbliższym czasie wiele kolejnych wyzwań – podkreśla Jouko Karvinen. – Musimy zatem nadal koncentrować się na właściwej polityce cenowej oraz poprawie przepływów gotówkowych. Budowa celulozowni w urugwajskim Montes del Plata przebiega zgodnie z planem, w tej chwili pracuje przy niej niemal 4 tysiące ludzi. Jest to z pewnością projekt, z którego możemy być bardzo dumni. Podsumowując, przed nami kolejny trudny rok.” Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso