Dalsza restrukturyzacja Stora Enso
13 lut 2012 09:35

Koncern Stora Enso podjął kolejne działania restrukturyzacyjne. W najbliższym czasie obejmą one segment powlekanych papierów magazynowych w jednostce biznesowej Printing & Reading i wchodzące w jej skład zakłady produkcyjne we Francji, w Finlandii i Niemczech. Niezależnie od tego planowane są zmiany usprawniające działania serwisu technicznego w zakładach w Szwecji. „Otoczenie rynkowe w segmencie powlekanych papierów magazynowych nadal jest pełne wyzwań. Ogłoszone właśnie plany mają nam pomóc im sprostać, przede wszystkim poprzez poprawę struktury kosztów i wzrost wydajności. Zakładane usprawnienie działań jednostki biznesowej zajmującej się powlekanymi papierami magazynowymi obejmuje: inwestycje w podniesienie jakości produktów, zwiększenie wydajności i wygenerowanie większych oszczędności energii. To pozwoli nam lepiej sprostać oczekiwaniom klientów i całego rynku, jak też poprawić naszą rentowność” – mówi Juha Vanhainen, wiceprezes Stora Enso kierujący jednostką biznesową Printing & Reading. Planowane zmiany mają przynieść spółce roczne oszczędności rzędu 48 mln euro, przy czym w pełni znajdą one odbicie w wynikach finansowych Stora Enso w 3. kwartale 2013 roku. Projekt zakłada też inwestycje rzędu 18 mln euro w modernizację zakładów Corbehem we Francji, Veitsiluoto w Finlandii oraz Kabel w Niemczech. W związku z restrukturyzacją całkowite zatrudnienie w dziale powlekanych papierów magazynowych Stora Enso zmniejszy się o 110 pracowników. Kierownictwo koncernu zakłada, że wszystkie powyższe działania zostaną zakończone jeszcze w br. Kolejne zaplanowane na ten rok działania obejmują restrukturyzację pięciu zakładów produkcyjnych Stora Enso zlokalizowanych w Szwecji: Hylte, Skoghall, Skutskär, Fors i Kvarnsveden. Ich celem jest zwiększenie wydajności i elastyczności działań serwisu maszynowego wszystkich fabryk m.in. przez usprawnienie zachodzących tu procesów. Restrukturyzacja spowoduje redukcję zatrudnienia w szwedzkich zakładach Stora Enso o ok. 130 stanowisk. Obecnie pracuje w nich blisko 800 osób. W wyniku przeprowadzonej restrukturyzacji Stora Enso spodziewa się rocznych oszczędności rzędu 21 mln euro, począwszy od drugiej połowy 2012 roku. „Aby utrzymać naszą konkurencyjność, musimy pozostać na ścieżce poprawy struktury kosztów i wydajności, jak też szeroko rozumianej elastyczności działań. Stąd decyzja o podjęciu kroków mających na celu zwiększenie wydajności działań lokalnego serwisu technicznego” – mówi Mats Nordlander, wiceprezes Stora Enso kierujący jednostką biznesową Renewable Packaging. Realizacja powyższych założeń będzie na bieżąco uzgadniana z lokalnymi strukturami. Stora Enso będzie ściśle z nimi współpracować i wspierać swoich pracowników w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso