Cyfrowe technologie interaktywne wspomagające sztukę
28 lut 2012 14:17

Interaktywne projektory, technologię wydruków kolekcjonerskich Digigraphie oraz inne cyfrowe technologie w zastosowaniach wystawienniczych i muzealnych będzie prezentował Epson na XII konferencji z cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie Interaktywne – Informacja wizualna i Projekty multimedialne” 29 lutego br. w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Na organizowanej przez Centrum Promocji Informatyki konferencji zostaną przedstawione m.in.: realizacja koncepcji Muzeum II Wojny Światowej, koncepcja interaktywności Muzeum Teatru Starego, projekcje teatralne w muzeach na przykładzie Muzeum Teatralnego w Warszawie oraz narzędzia informatyczne i cyfrowe technologie wspomagające realizacje tych koncepcji. Epson zaprezentuje m.in. Epson Digigraphie - technologię wydruków dzieł sztuki zapewniającą zgodność z oryginałem i powtarzalność. Umieszczona na pracy tłoczona pieczęć „Digigraphie by Epson” oraz dołączony drukowany certyfikat są potwierdzeniem, że przy jej drukowaniu zachowano wszelkie procedury i wykorzystano materiały pozwalające spełnić wymagania stawiane wydrukom kolekcjonerskim i archiwizacyjnym przyjętym na światowym rynku sztuki oraz muzealnictwa. Digigraphie to doskonałe narzędzie wspomagające popularyzację sztuki. Epson przedstawi również sprzęt – szeroką gamę projektorów w technologii 3LCD zapewniającą, tak istotną w przypadku dzieł sztuki, wierność kolorów wyświetlanego obrazu z oryginałem. Pokazane zostaną również projektory interaktywne, zmieniające dowolną powierzchnię ekranu, ściany czy stołu w interaktywną tablicę umożliwiającą jednoczesną pracę dwóch osób. Narzędzia te otwierają nowe możliwości nie tylko prezentowania sztuki, ale i jej nauczania. Program konferencji na http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2012/im/index.php Opracowano na podstawie informacji firmy Epson