Połączenie Agfa Graphics Sp. z o.o. i Agfa Graphics NV
12 mar 2012 13:43

Agfa Graphics Sp. z o.o. poinformowała, że począwszy od 1 lipca br. będzie kontynuować działalność jako polski oddział belgijskiej spółki Agfa Graphics NV (będącej obecnie jej 100-proc. właścicielem). Zmiana osobowości prawnej to efekt planowanego, transgranicznego połączenia obu firm, będącego następstwem przekształceń w ramach grupy Agfa-Gevaert na terenie Europy. Poza kwestiami czysto formalnymi, działalność Agfa Graphics na polskim rynku nie ulegnie żadnym zmianom – oddział będzie działać w oparciu o polskie prawodawstwo. Osobą odpowiedzialną za jego zarządzanie będzie Michał Śliz, obecny dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o. Strategia Agfa Graphics NV dotycząca rynku europejskiego zakłada wzmacnianie pozycji rynkowej, w czym ma pomóc połączenie zasobów spółek w ramach jednej organizacji o zasięgu globalnym. Prowadzona obecnie przez Agfa Graphics Sp. z o.o. działalność operacyjna i polityka handlowa firmy będzie zachowana przez Agfa Graphics NV Oddział w Polsce, która na mocy prawa unijnego staje się następcą prawnym obecnej spółki. Od strony formalno-prawnej przekształcenie będzie wymagać jedynie dokonania stosownych aktualizacji i zgłoszeń w urzędach administracji państwowej. „Formalne połączenie z naszą centralą to ciąg dalszy przekształceń w ramach koncernu Agfa-Gevaert, mających stworzyć większą synergię między poszczególnymi jego oddziałami. Ich pozytywne efekty już są odczuwalne w szerszej skali, o czym świadczą nasze bardzo dobre – na tle całej branży – wyniki za rok ubiegły – wyjaśnia Michał Śliz, dyrektor generalny Agfa Graphics Sp. z o.o. – Chciałbym zapewnić, że czynności o charakterze administracyjnym nie będą miały wpływu na zachowanie ciągłości prowadzonej działalności czy też współpracy z naszymi klientami, dealerami i partnerami biznesowymi. Kontynuować będziemy realizację wszystkich podpisanych umów i prowadzonych projektów. Nie zmienią się także zasady współpracy i zakres wsparcia dla naszych klientów.” Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

cript>