BSC Drukarnia Opakowań SA zrealizowała prognozy finansowe
20 mar 2012 12:43

BSC Drukarnia Opakowań SA, jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2011 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 116 651 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (100 130 tys. zł) oznacza wzrost o 16 proc. EBITDA osiągnęła wartość 25 478 tys. zł, natomiast zysk netto 16 193 tys. zł, wzrastając kolejno o 5 i 10 proc. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA zrealizował tym samym prognozy na 2011 rok. „Pomimo wysokich ujemnych, bilansowych różnic kursowych, spadku marż i wzrostu cen kartonu udało nam się osiągnąć wysoki zysk dzięki znaczącemu wzrostowi sprzedaży” – powiedział Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Na początku roku spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach oferty publicznej sprzedała 3 mln akcji serii H, z których uzyskała 52,5 mln zł brutto. Realizacja pozostałych celów emisyjnych przebiega praktycznie bez zarzutów. Spółka przeprowadza prace polegające na rozbudowie i modernizacji podmiotu zależnego - BSC Pharmacenter Sp. z o.o. w specjalistyczny zakład do produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej, jak również zakończyła inwestycję mającą na celu poprawę jakości i wydajności urządzeń produkujących opakowania z segmentu Premium, a także rozbudowę o dodatkową halę produkcyjną i magazyn surowca. Obecnie inwestowane są nowe środki w rozbudowę zakładu. Zarząd nie zrezygnował z akwizycji; w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu i zagranicznemu w kontekście ewentualnych przejęć. „Stale monitorujemy rynek Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ewentualnych przejęć, dzięki którym rozbudujemy portfel naszych usług. Dodatkowo rozszerzyliśmy interesującą nas branżę etykiet samoprzylepnych o krąg spółek z sektora opakowań z tektury litej. W ostatnim miesiącu udało nam się wyodrębnić kilka firm. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy prawdopodobnie wstępne rozmowy i zweryfikujemy, czy wskazane przez nas podmioty są zainteresowane ewentualną transakcją” – poinformował Janusz Schwark. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC Drukarnia Opakowań