Kompap podsumowuje rok finansowy 2011
26 mar 2012 10:45

Firma Kompap podsumowała rok finansowy 2011. „Rok 2011 zaliczam do jednego z bardziej udanych w naszej dotychczasowej działalności. Spółka dokonała kolejnej akwizycji. Po zakupie OZGrafu, jaki miał miejsce w końcówce 2010 roku, firmą przejętą przez nas od Ministerstwa Skarbu Państwa w ostatnim roku obrotowym stały się Białostockie Zakłady Graficzne SA – drukarnia znana i ceniona w branży” – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu PPH Kompap SA. W 2011 roku firma Kompap wprowadziła centralizację zakupów i dokonała znaczących inwestycji modernizujących parki maszynowe. Firmie udało się podnieść kapitały akcyjne w obu przejętych spółkach: o 1 mln zł w olsztyńskiej firmie OZGraf i 3,1 mln zł w białostockim BZGraf-ie. Firma poinformowała także, że w trakcie reorganizacji tych podmiotów poniosła znaczne koszty jednorazowe, m.in. związane z redukcją zatrudnienia, które w chwili przejęcia firm wynosiło 355 osób i spadło w grudniu 2011 do 299 osób. Firma nadal stoi przed wyzwaniami związanymi z procesami restrukturyzacyjnymi w przejętych spółkach, które jeszcze do niedawna były przedsiębiorstwami państwowymi, nie zawsze działającymi efektywnie. Jednocześnie Kompap wierzy, że zmiany jakościowe i wykorzystanie synergii jeszcze w 2012 roku pozwolą zwiększyć przychody i poprawić rentowność na wszystkich poziomach operacyjnych. „Nasze podstawowe produkty – książki i albumy w oprawie twardej – są znane i cenione przez wydawców i czytelników nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zwiększenie przychodów i pozyskiwanie nowych rynków eksportowych jest jednym z naszych priorytetów” – dodaje Waldemar Lipka. Działania podjęte w ubiegłym roku spowodowały, że grupa kapitałowa Kompap stała się jednym z wiodących podmiotów działających na rynku poligraficznym w Polsce. Przychody wzrosły blisko pięciokrotnie, a suma bilansowa grupy zwiększyła się ponadtrzykrotnie w odniesieniu do 2010 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Kompap