Wyniki Agfa Graphics za rok 2011
26 mar 2012 09:55

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2011 i za cały ubiegły rok. Przychody ze sprzedaży całej grupy wzrosły w nim o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem 2010 (3,7 proc. wyłączając różnice kursowe), m.in. za sprawą dwucyfrowych wzrostów w segmencie rozwiązań przemysłowego druku inkjetowego, oferowanych przez Agfa Graphics. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły w ub.r. o 2 proc. (3,1 proc. przy uwzględnieniu różnic kursowych) i osiągnęły poziom 1,596 mld euro. Na taki stan rzeczy wpłynęły przede wszystkim dwucyfrowe wzrosty odnotowane w zakresie sprzedaży przemysłowych systemów inkjetowych, jak też strategiczne ruchy podjęte przez kierownictwo firmy. W segmencie prepress ubiegły rok przyniósł kolejne wzrosty sprzedaży systemów CtP. Podwyżka cen analogowych filmów, wynikająca ze wzrostu cen surowców, spowodowała natomiast spadek przychodów w obszarze CtF. Marże realizowane przez Agfa Graphics były w dużej mierze uzależnione od wysokich cen surowców oraz presji konkurencyjnej w sektorze CtP. Spadek zamówień na filmy przełożył się na całą zyskowność produkcji. Negatywne efekty powyższych zjawisk zostały częściowo zrekompensowane przez podwyżki wprowadzone na filmy oraz szereg działań zmierzających do poprawy wydajności. Marża zysku brutto spadła z 30,9% proc.w roku 2010 do 25,2 proc. w roku ubiegłym. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w ub.r. 87,6 mln euro (5,5 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 48 mln euro i stanowił 3 proc. sprzedaży. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

error: Kopiowanie zabronione!
cript>