„The Faces of Racism Revealed”
27 mar 2012 10:40

Na wystawie, którą będzie można oglądać w dniach 09.04 – 06.05.2012, zostanie przedstawionych 250 plakatów prezentowanych w ramach Poster Festival Ljubljana ’11. Festiwal został zorganizowany we wrześniu 2011 roku przez Fundację Brumen we współpracy z Amnesty International Slovenia oraz uczelniami artystycznymi: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, École d’art Maryse Eloy Paris i Hanzehogeschool Groningen Academie Minerva. Zorganizowanie festiwalu oraz wystaw było możliwe dzięki grantowi uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach programu „Prawa podstawowe i obywatelstwo”. Tematyka wystawy dotyczy rasizmu i jego instytucjonalnej twarzy. Celem ekspozycji jest pobudzenie świadomości na temat takich treści przekazywanych przez instytucje państwowe, w których nietolerancja wobec odmienności rasowej nie jest wyrażana w sposób oczywisty, lecz funkcjonuje w ukryciu. Twórcy z różnych kręgów kulturowych adresują swoje prace do szerokiego odbiorcy. Poprzez plakat, będący jednocześnie jednym z mediów masowej komunikacji, poruszają problematykę związaną z rasizmem, propagując tolerancję oraz wzajemne zrozumienie. Przegląd około 250 prac studentów i profesjonalnych projektantów jest próbą ukazania obrazu rasizmu i sposobów jego manifestacji w dyskursie ogólnospołecznym. Opracowano na podstawie informacji Muzeum Plakatu