Pro Media i proekologia
29 mar 2012 13:39

Stworzona przez Agfa Graphics technologia produkcji bezodczynnikowych płyt gazetowych sukcesywnie podbija polski rynek. Do grona jej użytkowników dołączyła należąca do grupy Media Regionalne opolska drukarnia Pro Media. Pod koniec ub.r. rozpoczęły tu pracę dwa w pełni zautomatyzowane systemy CtP, składające się z naświetlarek fioletowych Agfa :Advantage N DL i urządzeń czyszcząco-gumujących :VXCF 85. W tych systemach stosowane są bezodczynnikowe płyty fotopolimerowe Agfa :N92-VCF, które już wkrótce zostaną zastąpione przez ich nowszą generację :N94-VCF. Wdrożenie systemów CtP Agfa Graphics to część kompleksowego planu inwestycyjnego, obejmującego także zakup maszyny rotacyjnej Solna oraz dwóch linii firmy Ferag, pozwalających na odbiór i transport gazet, kompletowanie egzemplarzy oraz tworzenie i oznaczanie pakietów. Zakład, założony w 1998 roku, przeszedł też gruntowny remont i przebudowę. Mówi Marcin Wilczyński, dyrektor drukarni Pro Media: „Zakup nowych linii CtP stał się konieczny z chwilą pozyskania drugiej maszyny o większych możliwościach kolorystycznych. Dotychczasowe rozwiązanie oferowało zbyt niską wydajność biorąc pod uwagę nasze rosnące potrzeby. Obecnie – poza własnym sztandarowym tytułem, jakim jest „Nowa Trybuna Opolska” – drukujemy ponad 40 gazet dla klientów zewnętrznych. Chcemy też wejść w segment tzw. produkcji półakcydensowej, a także świadczyć outsourcing w zakresie naświetlania płyt dla drukarń arkuszowych z Opolszczyzny. W tej sytuacji posiadanie dwóch wysokowydajnych linii stało się koniecznością. Poza zwiększeniem prędkości naświetlania płyt chcieliśmy też rozwiązań zgodnych z naszą polityką proekologiczną, a przy tym stanowiących dla siebie wzajemne zabezpieczenie w razie awarii czy konserwacji.” O kryteriach wyboru dostawcy i technologii Marcin Wilczyński mówi: „Agfa Graphics jako jedyna zaproponowała nam w pełni kompletne rozwiązanie składające się z dwóch linii, oparte na (...) technologii bezodczynnikowej. Uzyskaliśmy też gwarancję stałych dostaw płyt fotopolimerowych nowej generacji oraz wdrożenia najnowszej, rozbudowanej wersji oprogramowania sterującego :Arkitex. Co więcej, płyty tego producenta stosowaliśmy już wcześniej w produkcji CtP, mieliśmy też pomieszczenie wyposażone w żółte światło, przystosowane do technologii fioletowej.” W drukarni Pro Media zostały uruchomione dwie naświetlarki fioletowe Agfa :Advantage N DL. Każda z nich oferuje wydajność rzędu 90 pojedynczych płyt w formacie 495x710 mm na godzinę. Zakres liniatur i rozdzielczości sprawia, że są one wystarczające nie tylko do typowej produkcji gazetowej (1200 dpi), ale też do prac akcydensowych (raster :Sublima Essentials). Obie naświetlarki pracują w trybie in-line z urządzeniami czyszcząco-gumującymi :VXCF 85, w których następuje proces finalnej obróbki płyt :N92-VCF. Całością steruje system produkcyjny :Arkitex Essentials D. Mówi Marcin Wilczyński: „Po kilkumiesięcznej eksploatacji jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Nowe linie CtP w pełni zaspokajają nasze bieżące potrzeby, stąd podejmujemy działania zmierzające do ich większego obłożenia produkcją zewnętrzną. (...)” Zachwala też oprogramowanie :Arkitex Essentials D sterujące całym prepressem, ale też wspomagające proces drukowania: „W wersji zakupionej przez nas znalazło się kilka bardzo ciekawych, dodatkowych modułów takich jak chociażby optymalizujący zużycie farby Opti Ink czy też kompensujący przyrost wstęgi FanOut Option. (...) „ Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics