WWF i UPM Raflatac wspólnie chronią polską Odrę
2 kwi 2012 11:56

Organizacja ekologiczna WWF oraz firma UPM Raflatac rozpoczęły współpracę mającą na celu ochronę dolinę rzeki Odry w naszym kraju. UPM Raflatac wspiera działania WWF, która stworzyła projekt Rivers for Life, mający na celu dbanie o rzeczną faunę i poprawę bezpieczeństwa ludzi żyjących nad brzegami rzek. Fabryka samoprzylepnych materiałów etykietowych UPM Raflatac mieści się w nadodrzańskim Wrocławiu, zaś papiernia koncernu w niemieckim Schwedt leży w dole biegu rzeki, niedaleko jej ujścia do Bałtyku. Odra, jeden z najważniejszych ekologicznych korytarzy wodnych w Europie Środkowej, jest zagrożony przez budowę infrastruktury przeciwpowodziowej. „Naturalna funkcja rzek i ich dolin jest często zakłócana przez nieodpowiedni rozwój np. struktur hydrotechnicznych, regulację rzek i strumieni, stawianie zapór wodnych oraz ścinanie nadbrzeżnych lasów” - mówi Piotr Nieznański, szef wydziału ochrony środowiska w WWF Polska „Przykładowo w dolinie Odry do dzisiaj zachowano jedynie ok. 27 proc. pierwotnych terenów zalewowych. Pozostałe obszary są chronione przed podtopieniami za pomocą wałów ochronnych oraz przez rozwój infrastrukturalny. To unikalne i wrażliwe środowisko jest wystawione na najbardziej niszczące dzielenie rzek, destrukcję naturalnych nadbrzeżnych terenów zamieszkanych przez zwierzęta oraz stawianie budynków na obszarach zalewowych” - dodaje Nieznański. Z pomocą UPM Raflatac WWF będzie kontynuował swoje wysiłki w celu odtworzenia naturalnego charakteru obszarów nadbrzeżnych. Wśród planowanych na 2012 r. działań uwzględniono wydanie atlasu terenów nadodrzańskich, którego celem jest ustalenie najbardziej wartościowych naturalnych obszarów w dolinie rzeki. Dodatkowo WWF Polska rozpocznie prace nad odtworzeniem dróg migracji gatunków rzecznych dzięki modernizacji zapory w Wałach Śląskich. Współpraca UPM i WWF ma wieloletnią tradycję. Dwie organizacje działają wspólnie w wielu krajowych i międzynarodowych projektach promujących odpowiedzialne i proekologiczne wykorzystanie bogactw naturalnych. „UPM Raflatac inicjował działania dla zredukowania swego wpływu na środowisko przez wiele lat. Teraz znaleźliśmy partnera, WWF, którego cele odpowiadają naszym zasadom odpowiedzialności oraz naszej idei „myślenia Biofore” - mówi Jani Konkarikoski, dyrektor generalny UPM Raflatac Poland. „Projekt Rivers for Life zapewnia oczywiste korzyści zarówno dla przyrody, jak i ludzi żyjących w dolinie Odry. Dodatkowo nasza współpraca zachęca do wymiany ekologicznego knowhow oraz zwiększa prośrodowiskową świadomość poprzez organizację działań dla naszych pracowników i klientów”. Na podstawie informacji UPM Raflatac opracował TK