Hubergroup wdraża NewV pack MGA
3 kwi 2012 09:57

Koncern hubergroup 2 kwietnia br. wprowadził na rynek nową, niskomigracyjną farbę do arkuszowego offsetowego druku UV: NewV pack MGA. W odróżnieniu od konkurencyjnych produktów jej migracja pozostaje na kontrolowanym poziomie nawet wówczas, gdy farba nie jest jeszcze całkowicie utwardzona. To zaś gwarantuje bezpieczne zadrukowywanie opakowań na żywność w chwili, gdy lampy UV nie pracują z maksymalną mocą. Nowy produkt hubergroup to odpowiedź na surowe przepisy wymagające, by opakowania żywności nie zawierały substancji mogących migrować do produktów w ilościach przekraczających ustalone limity. „Nowe farby offsetowe UV nie przekraczają tych progów - wyjaśnia Thomas Glaser, product manager odpowiedzialny za NewV w hubergroup. - To zapewnia drukarniom i producentom żywności taki poziom spokoju, jakiego dotychczas nie doświadczali. Jesteśmy dodatkowo pierwszym producentem farb na świecie, który dostarcza pisemną gwarancję na swoje produkty UV”. Jeśli producenci opakowań spełniają zasady dobrej praktyki produkcyjnej, hubergroup jest w stanie zagwarantować, że żadne substancje w ilościach wykraczających poza ustalone limity nie przedostaną się do żywności z farby znajdującej się na opakowaniu. Farby NewV pack MGA zostały opracowane z myślą o opakowaniach żywności i spełniają przepisy dyrektywy ramowej Komisji Europejskiej nr 1953/2004 oraz rozporządzenia szwajcarskiego w sprawie materiałów i artykułów mających kontakt z żywnością (SR 817.023.21). Nowa farba zawiera wyłącznie takie składniki, które nie migrują lub (jeśli migrują) zostały ocenione pod kątem kontaktu z żywnością. Również te farby, które nie są całkowicie utwardzone, cechują się niską migracją. Nawet niewielka ilość substancji wykorzystywanych do produkcji farby nie przekracza ustalonego progu migracji (dotyczy to każdej, nawet najmniej sprzyjającej sytuacji). Niskomigracyjne farby UV są używane w druku opakowań UV od lat. W odróżnieniu od konwencjonalnych odpowiedników ich zachowanie zależy w dużej mierze od tego, jak dokładnie utwardzone są niskomigracyjna farba UV oraz warstwa lakieru. Im bardziej niedokończony jest proces utwardzania, tym więcej składników spoiw, rozpuszczalników i fotoinicjatorów zachowuje potencjał migracyjny. Jak twierdzi producent, nowy zestaw farb koncernu hubergroup cechują znakomite własności organoleptyczne, wysoka tolerancja wobec roztworów zwilżających oraz natychmiastowe utrwalanie się równowagi farbowo-wodnej. W offsetowym druku UV (arkuszowym i druku ciągłym) farby nadają się do zastosowania na papierze oraz tekturze, podobnie jak w druku typograficznym UV ze wstępną obróbką koronową inline. Jednak materiały niewsiąkliwe powinny być wcześniej przetestowane. Użycie farb NewV pack MGA jest dopuszczalne w procesie tłoczenia folią na gorąco. Prócz czterech kolorów standardowych CMYK klienci mogą wybierać spośród kolorów spotowych, podstawowych kolorów CRS oraz standardowych kolorów PANTONE. Producent zapewnia, że wkrótce dostarczy na rynek lakiery UV oraz kolory metalizowane. Dotychczasowa seria kolorów MVP zostanie zastąpiona przez NewV pack MGA. Więcej – w kwietniowej „Poligrafice”. Na podstawie informacji hubergroup opracował TK