I Kongres Przemysłu Opakowań
17 kwi 2012 10:32

9 października br. w Poznaniu, w trakcie targów TAROPAK, Polska Izba Opakowań organizuje Kongres Przemysłu Opakowań. Kongres jest pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce, a potrzeba jego organizacji wynika ze szczególnej roli, jaką opakowania spełniają w społeczeństwie i gospodarce. Krajowy przemysł opakowań w ostatnich 20 latach uczynił ogromny postęp. Jego potencjał i produkt zwiększyły się ośmiokrotnie. Skutecznie stawia czoło konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych. Coraz lepiej zaspokaja potrzeby społeczeństwa i gospodarki na opakowania. Jednak zmieniające się i stale rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne dla ludzi i środowiska opakowania, o nowych funkcjach, określają nowe zadania i wymagania dla projektantów i producentów opakowań, w sumie - dla całego przemysłu. Organizatorzy oczekują, iż uczestnicy Kongresu omówią te zadania i sposoby ich realizacji. W programie Kongresu przewidziano referaty i wystąpienia omawiające stan krajowego przemysłu opakowań, potrzeby rozwojowe tej branży, uwzględniając lepsze zaspokojenie potrzeb krajowego rynku opakowań oraz umocnienie konkurencyjnej pozycji na rynkach międzynarodowych. Jak się wydaje, wiele uwagi uczestnicy Kongresu poświęcą zagadnieniom regulacji (legislacji), bowiem akty normatywne, nie tylko w sferze prawa gospodarczego, ale także wymagań, jakie powinny spełniać opakowania, również po ich wykorzystaniu, warunkują w dużym stopniu rozwój i funkcjonowanie przemysłu opakowań. Zamiarem organizatorów jest zainicjowanie poprzedzającej Kongres debaty na wymienione tematy, zaś Kongres będzie stanowił jej podsumowanie. Dorobek Kongresu zostanie wykorzystany w raporcie „Przemysł opakowań w Polsce. Stan aktualny. Perspektywy i warunki rozwoju oraz wyzwania”. Szczegółowych informacji o warunkach uczestnictwa w Kongresie oraz o formie i procedurze zgłaszania udziału udziela Biuro Polskiej Izby Opakowań (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl; tel. +48 22-842-20-11 w. 46, 56, +48 22 651-83-94). Formularz zgłoszenia do udziału w Kongresie jest zamieszczony (do pobrania) na portalu Izby (www.pio.org.pl). Na stronie Izby zamieszczane są również bieżące informacje na temat Kongresu (zakładka: Kongres Przemysłu Opakowań). „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Kongresu. Opracowano na podstawie informacji organizatora