Prof. E. T Łazarenko nie żyje
25 kwi 2012 12:58

Dnia 22 kwietnia b.r. zmarł we Lwowie po ciężkiej chorobie, profesor dr hab. nauk technicznych, zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy - Łazarenko Eduard Tymofijowycz, profesor Katedry Technologii Wydań Drukowanych i Opakowań Ukraińskiej Akademii Drukarstwa. Profesor Łazarenko był bardzo dobrze znany w Polsce, jako visiting profesor wykładający nowości z zakresu technologii poligrafii na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Łódzkiej. Był autorem lub współautorem kilku artykułów zamieszczonych w prasie branżowej (Poligrafika, Świat Druku). Zmarły był promotorem pracy doktorskiej Janusza Cymanka i konsultantem naukowym pracy habilitacyjnej Stefan Jakucewicza. Profesor E. T. Łazarenko był wybitnym uczonym ukraińskim wielokrotnie nagradzanym różnego rodzaju nagrodami państwowymi. Pozostanie On w naszej pamięci. Stefan Jakucewicz