Bezpieczne przechowywanie zanieczyszczonych czyściw
26 kwi 2012 13:43

Czyściwa tekstylne są bardzo nasiąkliwe, trwałe i mogą być wykorzystywane wielokrotnie. Są bardzo praktyczne i służą do usuwania z maszyn i urządzeń takich substancji jak: olej, tłuszcz, rozpuszczalniki, środki czyszczące czy resztki paliwa. Jednak czyściwa nasączone takimi cieczami są bardzo łatwopalne. Oleje służące do czyszczenia mają skłonność do samonagrzewania się. Mogą one reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące zapalenie się czyściwa. Składowanie czyściw w otwartych pojemnikach zwiększa groźbę powstania pożaru w zakładzie. I nie ma tutaj znaczenia, czy czyściwa są tekstylne, czy papierowe. Dlatego też powinny one być przechowywane w zamykanych pojemnikach. Firma MEWA Textil-Service AG & Co. oferuje SaCon - bezpieczny kontener z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pokrywę zaopatrzoną w uszczelkę, zamontowaną metodą wtrysku, można szybko i szczelnie zamknąć dzięki zaciskom. Tak zabezpieczony kontener można nawet po zakończeniu pracy pozostawić w miejscu, gdzie został ustawiony w zakładzie. Nie trzeba go usuwać z budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Kontener gwarantuje – pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – bezpieczne składowanie czyściw i najwyższy stopień bezpieczeństwa w czasie ich transportowania. Kontener jest szczelnie zamykany, zaopatrzony w praktyczne rolki i spełnia wymagania w zakresie przepisów bezpieczeństwa. Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA Textil-Service