Arctic Paper w I kwartale 2012
16 maj 2012 13:57

Arctic Paper SA wypracował w I kwartale br. przychody w wysokości ponad 680,4 mln zł, czyli o 7,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku, oraz wynik EBITDA wynoszący ponad 53,7 mln zł, czyli wyższy o 76,2 proc. od osiągniętego rok wcześniej. Jednocześnie zysk operacyjny w I kwartale 2012 sięgnął 23,3 mln zł, co oznacza wzrost o 165 proc., natomiast zysk netto wyniósł ponad 9,6 mln zł wobec straty w tym samym okresie roku poprzedniego. W I kwartale br. popyt na papiery wysokogatunkowe w Europie był wyższy o 5,4 proc. od obserwowanego w IV kwartale 2011 oraz niższy o 4,6 proc. od odnotowanego w I kwartale ub.r. W tym samym okresie spółka zwiększyła swój wolumen sprzedaży o 6,2 proc. w porównaniu do zanotowanego w IV kwartale ub.r. i o 2,1 proc. w porównaniu do I kwartału 2011. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w I kwartale br. kształtowało się na wysokim poziomie 96 proc. i było o 3,3 p.p. wyższe niż w IV kwartale ub.r. oraz zbliżone do poziomu osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w okresie ostatnich 3 lat wyniosło około 95 proc. Wysoki poziom przychodów w I kwartale br. związany był m.in. z wysokim wolumenem sprzedaży oraz pozytywnym w porównaniu do I kwartału 2011 kształtowaniem się średnich kursów walut, w szczególności EUR/PLN. „Pierwszy kwartał 2012 roku przyniósł nam kontynuację dobrej sytuacji, jaką obserwowaliśmy w IV kwartale ub.r. Popyt na nasze papiery utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie, co pozwoliło nam na utrzymanie wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży, zarówno w porównaniu do pierwszego, jak i czwartego kwartału 2011 roku. Wypracowaliśmy również lepsze niż w tym samym okresie rok wcześniej wyniki na poziomie EBITDA i operacyjnym oraz zysk netto w wysokości 9,6 mln zł, wobec straty rok wcześniej. Poza dobrą sprzedażą naszym wynikom pomogła też stabilna sytuacja na rynku celulozy, zwłaszcza celulozy iglastej, oraz pozytywne relacje kursowe. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, pracujemy obecnie nad zwiększeniem naszej efektywności i kontynuujemy rozpoczęte w poprzednich kwartałach projekty, nie rozpoczynając nowych inwestycji” - powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper