Wzrost sprzedaży w BSC w I kwartale 2012
16 maj 2012 08:33

BSC Drukarnia Opakowań SA, jeden z liderów wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Przychody ze sprzedaży poznańskiej spółki wyniosły 32 803 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (28 806 tys. zł) oznacza wzrost o 14 proc. EBITDA osiągnęła wartość 6166 tys. zł, natomiast zysk netto 4700 tys. zł, wzrastając kolejno o 8 i 26 proc. „Wpływ na wysoką dynamikę zysku netto osiągniętą na poziomie 26 proc. miała m.in. dodatnia różnica kursowo-bilansowa, spowodowana umocnieniem złotówki względem końca ubiegłego roku. Z drugiej strony mocny złoty był jednym z kilku czynników dla uzyskania jedynie 8 proc. wzrostu EBITDA” – twierdzi Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA w dalszym ciągu przygląda się rynkowi krajowemu, jak również zagranicznemu w kontekście ewentualnych przejęć. „Cel akwizycyjny to w tej chwili priorytet naszej polityki względem rynku. Kluczowy w tym kontekście jest dla nas rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Podtrzymujemy również zamiar intensyfikacji działań w obszarze opakowań farmaceutycznych. Prowadzimy obecnie niezobowiązujące rozmowy z kilkoma podmiotami. Za wcześnie jednak, by mówić o jakichkolwiek ustaleniach. Zapewniam, iż w razie podjęcia wiążących decyzji w kwestii ewentualnego przejęcia będziemy o nich informować opinię publiczną na bieżąco” – dodał Janusz Schwark. Zarząd Spółki, z powodu wykazanych w audycie ryzyk podatkowych i związanej z tym propozycji zmiany warunków cenowych, zerwał w lutym br. negocjacje w sprawie przejęcia rosyjskiego producenta opakowań Promis. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC Drukarnia Opakowań