Ujawnianie emisji CO2 – nowy trend w biznesie
24 maj 2012 12:52

Upublicznianie przez przedsiębiorców informacji na temat ich zaangażowania w prowadzenie zrównoważonej działalności stało się już powszechną praktyką. Najnowszym trendem w sektorze korporacyjnym jest ujawnianie danych związanych z emisją CO2 przedsiębiorstwa. Poziom emisji dwutlenku węgla stanowi wymierny wskaźnik proekologicznego zaangażowania przedsiębiorcy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności .Zgodnie z danymi opublikowanymi przez brytyjską organizację non-profit Carbon Disclosure Project, w ubiegłym roku informacje na temat emisji CO2 ujawniło tej organizacji ponad 3700 przedsiębiorstw. Dla porównania, w roku 2006 dane dotyczące własnych emisji gazu cieplarnianego udostępniły zaledwie 922 przedsiębiorstwa. Trend objął nie tylko sektor korporacyjny. W zeszłym miesiącu ONZ opublikowała trzeci roczny raport na temat emisji gazu cieplarnianego państw członkowskich. Raport nosi tytuł Moving Towards a Climate Neutral UN i opisuje również ogromne zaangażowanie ONZ w sprawę redukcji emisji CO2. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon