Nowy model spółki Konica Minolta w Europie
29 maj 2012 12:53

Konica Minolta Business Solutions Europe, z myślą o przyszłym rozwoju i odnoszeniu sukcesów, zamierza znacząco wzmocnić swoją pozycję rynkową. W tym celu firma postanowiła wdrożyć nowy, klastrowy model organizacyjny korporacji. Ma on się przyczynić do budowania bardziej wydajnych, dynamicznych i innowacyjnych struktur zarządzania. Wdrożenie w Europie nowego modelu zarządzania ma doprowadzić do podziału spółek zależnych Konica Minolta Business Solutions Europe na cztery grupy przedsiębiorcze zwane klastrami: Północ, Wschód, Południe i Zachód. Każdym klastrem będzie kierował Dyrektor Zarządzający: Anton Eckert (Północ), Roman Tihelka (Wschód), Jean-Claude Cornillet (Południe), Johannes Bischof (Wschód). Zastosowanie nowej struktury umożliwi firmie szybsze i bardziej wydajne zarządzanie biznesem. Jedną z kluczowych zalet modelu klastrowego jest dokładny i czytelny podział funkcji, który pozwoli lepiej skupić się na działaniach rynkowych. Reorganizacja strukturalna umożliwi ponadto sprawniejszą dystrybucję produktów i usług na terenie Europy. Ostatecznie, zaplanowane zmiany mają wzmocnić wizerunek firmy jako silnego ogólnoeuropejskiego partnera oferującego wysokiej jakości usługi i rozwiązania oraz ujednolicone podejście do klienta. Przedstawiciele spółki mówią, że Konica Minolta przekształca swoje struktury tak , aby jak najlepiej sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom rynkowym we wszystkich krajach europejskich. Początek zmian, obejmujący wszystkie cztery klastry, zaplanowano na lipiec 2012 r. W kolejnych miesiącach zostaną opracowane dalsze, bardziej szczegółowe modyfikacje, obejmujące powstanie nowych struktur i projektów. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta.