Ekologiczny czerwiec w Ricoh
30 maj 2012 15:41

Czerwiec jest miesiącem, w którym Ricoh prowadzi intensywne działania na rzecz środowiska, pod szyldem „Ricoh Global Eco Action Month”. W tym miesiącu wszyscy pracownicy Ricoh z całego świata zaangażują się w działalność na rzecz środowiska. W ramach „Ricoh Global Eco Action” w nocy 5 czerwca, kiedy to obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska (United Nations World Environment Day), Ricoh wyłączy wszystkie swoje neony. Wyłączone z akcji są eco-billboardy Ricoh, znajdujące się w Nowym Jorku (Times Square), Londynie i Sydney, gdyż w 100 proc. są one zasilane energią odnawialną. Neon znajdujący się na dachu budynku, w którym siedzibę ma Ricoh Polska, zostanie wyłączony nie tylko na jedną noc, lecz na cały miesiąc. Inicjatywa „Ricoh Global Eco Action” rozpoczęła się w 2006 roku, jako wydarzenie mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników Ricoh z całego świata i promowanie działań przyjaznych dla środowiska. Tematem siódmego z kolei „Ricoh Global Eco Action” jest „Myśl i działaj. Myśl i działaj na własną rękę.” Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko. Te działania będą promowane poprzez plakaty, wiadomości e-mail, a także poprzez informacje na Facebooku czy w Intranecie Ricoh. Tom Wagland, manager w Environmental Management Group, Ricoh Europe, mówi: „W Ricoh, zawsze zwracaliśmy uwagę na wpływ, jaki wywieramy na świat i prezentowaliśmy postawę społecznie odpowiedzialną, na tyle intensywnie, że jest ona zakorzeniona w naszych wartościach korporacyjnych i zintegrowana w pełni z naszymi działaniami. Czerwiec dedykujemy zwiększaniu świadomości ekologicznej naszych klientów, dostawców i pracowników – dzięki temu możemy zrobić coś pozytywnego dla środowiska i pomóc naszym klientom w prowadzeniu bardziej zyskownej i zrównoważonej działalności.” Opracowano na podstawie materiałów firmy Ricoh