Ricoh po raz dziewiąty na liście FTSE4Good Index
1 cze 2012 13:25

Już dziewiąty raz z rzędu firma Ricoh znalazła się na liście FTSE4Good Index. To wyróżnienie otrzymała ze względu na działania podejmowane w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena była oparta na kluczowych obszarach takich jak: zarządzanie środowiskowe, zmiany klimatyczne, prawa człowieka i prawa pracownika, standardy w łańcuchu dostaw i przeciwdziałanie korupcji. Ricoh został wyróżniony w szczególności za politykę i zarządzanie środowiskowe, otrzymując w tych obszarach ocenę „best practice”. W tej przestrzeni Ricoh wyznaczył sobie ambitne cele ograniczenia zużycia energii, zasobów oraz ograniczenie zanieczyszczeń do roku 2050 o 87,5 proc. (w porównaniu z rokiem 2000). Takashi Nakamura, dyrektor Ricoh, mówi: „Ricoh wie, że biznes, społeczeństwo i środowisko są ze sobą połączone. Dąży do tego, by być firmą wychodzącą poza obowiązujące normy, aby zachęcać do odpowiedzialnego rozwoju, kiedy tylko to możliwe.” Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh

cript>