Zmiana struktury zarządzania w Fujifilm
13 cze 2012 10:54

7 czerwca br. zarząd Fujifilm Holdings Corporation podał informację o planowanych zmianach personalnych w firmie oraz w jej spółce operacyjnej – Fujifilm Corporation. Zgodnie z nimi zostanie wybrany nowy prezes i przewodniczący zarządu. Obecnie funkcję prezesa pełni Shigetaka Komori. Formalne nominacje na te stanowiska zostaną uzgodnione podczas rady dyrektorów, która odbędzie się 28 czerwca br., po 116. zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W ramach nowej struktury zarządzania nowy przewodniczący zarządu, Shigetaka Komori, obejmie też funkcje dyrektora reprezentacyjnego oraz CEO i będzie odpowiedzialny za ostateczne zatwierdzanie wszystkich zadań związanych z zarządzaniem. Stanowisko prezesa spółki, które będzie pełnił Shigehiro Nakajima, zostanie połączone z funkcjami dyrektora reprezentacyjnego i COO. Oznacza to, że będzie on dodatkowo odpowiedzialny za operacje w ramach ogólnej polityki zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów: wzmocnienia sprzedaży i możliwości marketingowych; zwiększenia konkurencyjności cenowej; poprawy funkcjonowania działu R&D; zwiększenia wartości dodanej, wydajności i możliwości działów administracyjnych oraz nieprodukcyjnych. Obaj panowie będą pełnili te funkcje zarówno w Fujifilm Holdings Corporation, jak i w Fujifilm Corporation. Gdy na początku XXI w. spadł popyt na kolorowe filmy, firma Fujifilm stanęła w obliczu największego kryzysu od czasów jej powstania – ten segment produkcji stanowił bowiem podstawowe źródło dochodów firmy. To skłoniło zarząd do wprowadzania zmian strukturalnych w jej zarządzaniu. Firma opracowała średniookresowy plan zarządzania: VISION80 określający jej strategię i cele, które mają być osiągnięte w tym roku podatkowym, przed 80. rocznicą założenia firmy. Zgodnie z tym planem, Fujifilm Holdings zamierza prowadzić dalszy rozwój przedsiębiorstwa w dziedzinach takich jak: służba zdrowia, grafika, produkcja urządzeń do obrazowania cyfrowego czy wysoce funkcjonalnych materiałów. Wraz ze zmianami strukturalnymi Fujifilm Holdings pragnie jeszcze bardziej zwiększyć wysiłki na rzecz dalszego rozwoju. Na podstawie informacji firmy Fujifilm opracował KS