Farby drukarskie przyczyną nowotworów
25 cze 2012 14:25

Przemysł poligraficzny został uznany przez organizację HSE za jeden z najbardziej narażonych przemysłów pod względem zachorowań zawodowych na nowotwory. Badania zostały opublikowane w „British Journal of Cancer”. Głównymi przyczynami zachorowań są farba drukarska i oleje mineralne stosowane w poligrafii. Badania oparto na liczbie zarejestrowanych zgonów i zachorowań, które mogą być przypisane tej chorobie zawodowej. Badania były prowadzone w okresie od 2004 do 2005 roku dla różnych typów raka, spowodowanych długotrwałą ekspozycją na działanie szkodliwych substancji. W przypadku przemysłu poligraficznego oznaczało to 276 zgonów przypisanych rakowi płuc. Procesy drukarskie mają także wpływ na niektóre nowotwory pęcherza i inne odmiany raka. Większość z nich wynika z kontaktu szkodliwych substancji ze skórą lub z wdychania czynników rakotwórczych. Raport wskazuje na 14 przyczyn, które same bądź w połączeniu mogą prowadzić do zachorowań na raka. W większości przypadków za zachorowania odpowiadają oleje mineralne, choć pigmenty i barwniki (szczególnie w miejscu ich produkcji) są także przyczyną nowotworów. Oznacza to, że pracownicy firm metalurgicznych oraz innych sektorów produkcyjnych również chorują na raka z powodu kontaktu z tymi substancjami. Większe ryzyko istnieje jednak przy wdychaniu olejów mineralnych i lotnych składników farb podczas procesu drukowania. Dlatego też drukarze cierpią na raka płuc częściej niż pracownicy innych branż. Raport analizuje nowotwory, które charakteryzują się długim czasem utajenia. HSE przyznaje, że częstość występowania nowotworów spada, ale „zagrożenie nie zostało wyeliminowane”. Należy również wspomnieć, że stosowanie olejów roślinnych w celu ochrony środowiska, jako zamienników olejów mineralnych, nie jest rekompensowane. Raport ostrzega, że „szacunki są bardzo zbliżone do stanu rzeczywistego ”. Innymi słowy wpływ rodzaju pracy na raka nie został ostatecznie określony. Nowotwory wywołane przez procesy fotograficzne, które także są obecne w druku, nie są rozróżniane w raporcie, choć one też zostały znacząco wyeliminowane przez rozwijającą się technologię. Rozpuszczalniki przeznaczone do czyszczenia, mające także negatywny wpływ na zdrowie, również zostały wyeliminowane. Porady mające na celu zmniejszenie częstotliwości zachorowań w miejscu pracy obejmują eliminację czynników rakotwórczych, w tym przypadku olejów mineralnych zawartych w farbach drukarskich. Narażenie na zachorowania można też ograniczyć poprzez odpowiednią wentylację miejsca pracy lub używanie farb niezawierających składników lotnych, a także stosowanie masek ochronnych na twarz w środowisku zamkniętym, gdzie pracują maszyny drukarskie. Raport określa również znaczenie kierownictwa i nadzoru w celu zmniejszenia czynników zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory. Na podstawie informacji serwisu Print Business Magazine opracował KS