Proaktywne podejście do drukowania
19 lip 2012 09:52

Według ostatnich badań rynku poligraficznego, zleconych przez przedsiębiorstwo Trelleborg Printing Solutions, przemysł poligraficzny nie zawsze ma proaktywne podejście w kwestii poprawy kontroli jakości czy redukcji czasów przestoju maszyn. Raport został opracowany w oparciu o opinie około 100 wysokiej rangi przedstawicieli przemysłu poligraficznego z Wielkiej Brytanii i USA. Według raportu ponad 80 proc. respondentów uważa, że problem przestojów jest albo decydujący, albo znaczący w odniesieniu do funkcjonowania ich przedsiębiorstw – co 5. ankietowany nie poczynił w zeszłym roku żadnych kroków mających na celu redukcję liczby przestojów maszyn w jego firmie. Ponadto prawie 25 proc. respondentów stwierdziło, że ich nieplanowane przestoje były związane z materiałami eksploatacyjnymi. Jednak kiedy pod dyskusję zostały poddane specyfikacje obciągów, a więc obszar, który może mieć znaczący wpływ na ogólną sprawność procesu produkcyjnego, okazało się, że ponad dwie trzecie ankietowanych przyznało, iż stosują jeden określony typ obciągu do wykonywania wszystkich zleceń. „Było dla nas rozczarowujące, że tylko 11 proc. respondentów stosuje różne typy obciągów do drukowania poszczególnych prac (…) Obciągi drukowe odgrywają ważną rolę w jakości i wydajności druku. Właściwości takie jak skład, ściśliwość i struktura powierzchni mają bezpośredni wpływ na proces drukowania. Zapewnienie najwyższej jakości w połączeniu z redukcją kosztów operacyjnych można osiągnąć jedynie za pomocą poprawnego doboru obciągu do określonego zlecenia i maszyny” – mówi Thomas Linkenheil, dyrektor zarządzający w Trelleborg Printing Solutions. W celu określenia istniejących wyobrażeń o wielu kwestiach z branży poligraficznej raport został oparty na konkretnych danych ilościowych. Wywiady przeprowadzono z pracownikami drukarń, w tym z właścicielami, dyrektorami zarządzającymi oraz dyrektorami i kierownikami produkcji. Każdy z nich jest zaangażowany w różne sektory działalności poligraficznej, począwszy od arkuszowego druku offsetowego i cyfrowego, skończywszy na produkcji gazetowej i opakowaniowej. Na podstawie informacji firmy Trelleborg Printing Solutions opracował KS