Zmiany na szczycie Heidelberga
20 lip 2012 12:10

Bernhard Schreier, dyrektor zarządzający w firmie Heidelberg, nie przedłuży umowy dotyczącej kierowania spółką, która wygaśnie w połowie 2013 r. Szeregi firmy opuści pod koniec 2012 r. Bernhard Schreier przekaże kierownictwo po 13 latach sprawowania władzy. W ciągu ostatnich miesięcy zostały podjęte kluczowe kroki, mające na celu zapewnienie trwałego wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Co więcej, wystąpienie na targach drupa doprowadziło do najwyższego kwartalnego wzrostu zamówień, jaki odnotowała firma w ciągu 4 lat. Wzrost przypadł na pierwszy kwartał roku obrotowego 2012/2013. Rada nadzorcza wraz z Bernhardem Schreierem uznała, że jest to właściwy moment, aby dokonać zmian w celu stworzenia nowego impulsu na szczycie firmy. Na stanowisko nowego dyrektora zarządzającego rada nadzorcza jednogłośnie mianowała dr. Gerolda Linzbacha, który obejmie stery Heidelberga z dniem 1 września 2012 r. Schreier zapewnia, że zmiany będą zachodziły gładko oraz że będzie im towarzyszył do końca. „Chciałbym podziękować Bernhardowi Schreierowi za jego osiągnięcia dla Heidelberga. W trakcie swojej kariery zawodowej, trwającej w sumie 37 lat, z czego 13 lat jako dyrektor zarządzający, pozostawił po sobie wyjątkowy ślad – udało mu się przeprowadzić firmę przez dwa globalne kryzysy gospodarcze i strukturalne w branży poligraficznej. Szczególne były jego zasługi w bardzo trudnych czasach, w trakcie transformacji Heidelberga od tradycyjnego producenta maszyn do dostawcy rozwiązań i usług druku w branży medialnej. Heidelberg jest światowym liderem na rynku, znanym na całym świecie z najnowocześniejszych technologii i bliskich kontaktów z klientem. Cieszymy się, że to dr Gerold Linzbach, posiadający międzynarodowe doświadczenie, będzie kontynuował strategiczne cele firmy i zapewni jej powrót do rentowności. Dr Linzbach posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu na rynku kapitałowym, co pomoże utorować drogę do pomyślnej przyszłości Heidelberga” – mówi Robert J. Koehler, prezes rady nadzorczej Heidelberga. Dr Gerold Linzbach uzyskał dyplom ukończenia studiów w dziedzinie chemii oraz tytuł doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Dortmundzie w 1985 r. Karierę zawodową rozpoczął jako kierownik grupy badawczej w placówce Dechema Institute we Frankfurcie. Następnie podjął pracę w firmie McKinsey, gdzie odpowiadał za rozmaite projekty, związane przede wszystkim z przemysłem przetwórczym. W 1991 r. stał się członkiem zespołu firmy Hoechst AG, w dziale planowania, aby następnie objąć kierownictwo tej sekcji. W tym okresie był częścią zespołu „Aufbruch”, który stworzył podwaliny dla nowej struktury tego przedsiębiorstwa. Cztery lata później objął stanowisko dyrektora zarządzającego jednostki biznesowej Trevira GmbH. W 1999 r. dr Linzbach odegrał kluczową rolę w założeniu spółki Aventis oraz objął stanowisko dyrektora zarządzającego i prezesa spółki Celanese Acetate Group z siedzibą w USA, w której pozostał do 2003 r. W latach 2003 – 2005 był odpowiedzialny za oddział włókien tekstylnych w firmie Invista, także w USA. W dniu 1 marca 2005 r. Linzbach został mianowany prezesem i dyrektorem zarządzającym frimy Symrise AG, którą z powodzeniem wprowadził na giełdę pod koniec 2006 r. oraz w marcu 2007 r. włączył ją w skład niemieckiego indeksu giełdowego MDAX (Mid-Cap-DAX). Dr Linzbach opuścił tę firmę z powodów osobistych pod koniec czerwca 2009 r. Następnie został mianowany dyrektorem generalnym i członkiem zarządu spółki D+S Europe i jej następnych spółek w Hamburgu. Od września br. dr Gerold Linzbach stanie na czele firmy Heidelberg. Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracował KS

cript>