Zmarł Karol Marzec
30 lip 2012 10:42

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 29.07.2012 w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku zmarł inż. Karol Marzec. Karol Marzec był twórcą i założycielem Drukarni Colonel, którą powołał do życia w 1991 roku. Znany był z szerokiej działalności społecznej i integracyjnej w środowisku poligraficznym. Był laureatem wpisu do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej, laureatem Złotej i Srebrnej Odznaki SIMP za Zasługi dla Poligrafii, laureatem wyróżnienia Złoty Inicjał, laureatem Medalu Przyjaciela Szkoły przyznanego przez uczniów Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, odznaczony Medalem za Zasługi dla Oświaty Polskiej przyznanym przez MEN, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, medalem 40-lecia Polski Ludowej przyznanym przez Radę Państwa, medalem Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa, Złotą Odznaką za Prace Społeczne Miasta Krakowa, odznaką honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krzyżem XII Pułku Piechoty AK, medalem Stulecia Pałacu Sztuki w Krakowie, Medalem 150-lecia TPSP w Krakowie, medalem Mecenasa TPSP w Krakowie , Przez długie lata piastował m.in. następujące funkcje: Wiceprzewodniczący Sekcji Poligrafów SIMP, Kawaler Bractwa Gutenberga, Członek Sądu Polubownego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, wieloletni biegły sądowy. Był absolwentem Technikum Poligraficznego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. O terminie i charakterze uroczystości pogrzebowych będziemy informować bezzwłocznie po ich ustaleniu. Z.G. COLONEL SA

cript>