Wyniki Stora Enso za 2. kwartał 2012
31 lip 2012 09:16

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami, skandynawski producent osiągnął w nim rezultat zbliżony do wyników z 1. kwartału 2012, zwiększając przy tym nieco przychody ze sprzedaży. W oświadczeniu dla inwestorów i klientów Jouko Karvinen, prezes i CEO koncernu Stora Enso, podkreślił słabnącą koniunkturę na europejskich rynkach papieru i wyrobów drzewnych, wymuszającą na firmie dalsze działania restrukturyzacyjne. Pomimo to w 3. kwartale firma oczekuje wyników podobnych lub lepszych niż w 2. kwartale br. Stora Enso osiągnęła w 2. kwartale br. przychody ze sprzedaży w wysokości 2,72 mld euro, przy 2,673 mld i 2,817 mld – odpowiednio - w 1. kwartale br. i w 2. kwartale 2011. Na poziomie zbliżonym do zanotowanego w pierwszych 3 miesiącach tego roku znalazł się także zysk operacyjny EBIT, który wyniósł 141 mln euro; w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. spadł on jednak znacząco (z 239 mln euro). W skali rok do roku poprawiły się natomiast przepływy gotówkowe oraz płynność finansowa spółki. W porównaniu z 1. kwartałem br. wzrósł też zysk operacyjny (IFRS) – ze 123,9 do 152,7 mln euro. „Zamykamy 2. kwartał tego roku z takim wynikiem, jaki prognozowaliśmy w kwietniu: z jednej strony poprawiliśmy przepływy gotówkowe i płynność, z drugiej zaś zysk operacyjny EBIT pozostał na podobnym poziomie – mówi Jouko Karvinen. – Musieliśmy podjąć w nim decyzję o przestojach w kilku zakładach wchodzących w skład jednostki biznesowej Biomaterials w związku z pracami serwisu technicznego. Zredukowaliśmy także moce produkcyjne zakładów wchodzących w skład jednostek Printing & Reading oraz Building & Living. Jasne jest, że wciąż nierozwiązane kwestie w strefie euro miały coraz bardziej widoczny wpływ na sytuację naszych kluczowych rynków, zwłaszcza w działalności jednostek biznesowych Printing & Reading oraz Building & Living. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich, charakterystyczne dla niej cykliczne osłabienie jest dodatkowo wzmacniane przez zachodzące tu zmiany strukturalne, przede wszystkim związane z digitalizacją mediów i reklam, obserwowaną w Europie od kilku lat.” Jouko Karvinen zapowiada także z jednej strony - kolejne strategiczne inwestycje, mające kształtować przyszłą działalność Stora Enso, z drugiej strony zaś – kolejne redukcje kosztów operacyjnych i mocy produkcyjnych zakładów obsługujących jednostki Printing & Reading oraz Building & Living. „Wysokie przepływy gotówkowe to podstawowy warunek umożliwiający wejście Stora Enso na rynki rozwijające się, cechujące się wyższą stopą zwrotu z inwestycji i pozwalające na zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności – podkreśla Jouko Karvinen. – Uruchomienie maszyny do produkcji kartonów w Ostrołęce, modernizacja fabryki w Skoghall oraz budowa celulozowni Montes del Plata to przykładowe kroki na wdrażanej przez nas ścieżce transformacji. W ślad za nimi będziemy realizować strategiczną inwestycję w zakresie produkcji tektury konsumenckiej w chińskim Guangxi. Tak właśnie wygląda nasza droga ku nowej przyszłości, bazującej na rozwijających się rynkach.” Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>