Norske Skog sprzedaje papiernię grupie prywatnych inwestorów
7 sie 2012 12:59

Firma Norske Skog zdecydowała się na sprzedaż swej holenderskiej papierni Parenco. Pozyskane z transakcji pieniądze zostaną wykorzystane na zmniejszenie jej zadłużenia. Kupcem jest H2 Equity Partners, grupa inwestorów z Amsterdamu, która w ostatnim czasie kupiła, przeorganizowała i sprzedała Akzo Nobel Inks. Wartość transakcji wyniesie 30 mln euro; za te pieniądze H2 Equity Partners pozyska papiernię oraz firmę Reparco, która zajmuje się zbieraniem papieru makulaturowego z przeznaczeniem dla papierni Parenco. Obecnie w papierni pracuje jedna maszyna produkująca 265 tys. ton papierów gazetowych i magazynowych z odbarwionych włókien. W papierni jest jeszcze druga maszyna, obecnie nieużywana; nowi właściciele mają zdecydować, czy opłacalne będzie jej ponowne uruchomienie. To projekt, który potrwa nawet rok – mówią. „Dostrzegamy dobre perspektywy rozwoju dla Parenco, przede wszystkim dzięki rosnącej popularności jakościowych papierów magazynowych, a także nieustającemu wzrostowi w wykorzystujących je segmentach wydawniczych, np. dostarczanych do domów folderach reklamowych. Naszą ambicją jest stworzenie zdrowej organizacji z proekologicznymi produktami wysokiej jakości oraz silną pozycją rynkową” - tłumaczy Harmen Geerts, partner w H2 Equity Partners. Jeśli próby wykorzystania drugiej maszyny na nowych rynkach okażą się bezowocne, właściciele mają już nowe pomysły, które powinny zaoszczędzić koszty. Jeden z nich to produkcja papierów opakowaniowych, którymi Norske Skog się nie interesowało. Sprzedaż papierni nie powinna odbić się na wydajności produkcyjnej tej ostatniej firmy w Europie, która w ubiegłym roku wyniosła 3,1 mln ton papierów gazetowych i magazynowych, zarówno typu LWC, jak i SC. Oba te sektory się kurczą; konsumpcja papierów gazetowych w Europie spadła w ub.r. o 3 proc., zaś po zwyżce w 2010 r. ten sam trend dotknął również papiery magazynowe (w związku ze spadkiem sprzedaży czasopism o 4 proc.). Norwescy właściciele firmy papierniczej muszą radzić sobie z wysokim poziomem zadłużenia i wyprzedają swoje mniej istotne aktywa. W ubiegłym roku zamknęli papiernię Follum, która produkowała rocznie 290 tys. ton papierów magazynowych, gazetowych i książkowych. Ta decyzja okazała się uzasadniona, ponieważ dług – jeszcze przed sprzedażą Parenco – spadł o 30 proc. Ta ostatnia sprzedaż powinna zostać zakończona w obecnym kwartale. Na podstawie informacji „Print Business Magazine” opracował TK

cript>