Podyplomowe studia „Inżynieria produkcji w poligrafii”
23 sie 2012 15:26

Od 1 października br. rozpocznie się kolejna edycja studiów podyplomowych „Inżynieria produkcji w poligrafii” na Politechnice Warszawskiej. Ich organizatorami są: Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Mechaniki i Poligrafii oraz Zakład Technologii Poligraficznych. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych. Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych. Studia trwają dwa semestry – od października do czerwca. Termin zgłoszeń został wyznaczony na 30 września br. Obowiązuje nabór otwarty. Warto również podkreślić, że decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów odbędzie się, gdy liczba słuchaczy wyniesie przynajmniej 19 osób. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie/Wydzial-Inzynierii-Produkcji/Inzynieria-produkcji-w-poligrafii http://www.ip.hoff.pl/ Opracowano na podstawie informacji Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej

cript>