Dynamiczne wyważanie walców w Ligum
19 wrz 2012 15:33

Standardowy proces regeneracji walców gumowych polega na usunięciu zużytego elastomeru, nałożeniu nowej powłoki gumowej na metalowy cylinder, a następnie przeszlifowaniu jego powierzchni. Ponadto, jeśli walce klienta tego wymagają lub klient sam zleci wykonanie takiej usługi, można w Ligum zamówić również nacięcie rowków na powierzchni gumowej walców, a także ich dynamiczne wyważenie. O ile większość wspomnianych czynności była dotychczas wykonywana na miejscu w Głogowie, to problem pojawiał się, gdy technologia wykonania walca wymagała dodatkowo usługi wyważania dynamicznego. Wówczas Ligum podzlecał taką usługę na zewnątrz, w zaprzyjaźnionej firmie. Od niedawna nie ma już takiej potrzeby - nowym nabytkiem w firmie jest wyważarka dająca możliwość dynamicznego wyważania walców na miejscu, a co za tym idzie, skrócenia terminu realizacji zleceń. Techniczne możliwości nowo zakupionej wyważarki są następujące: - maksymalna długość wyważanego walca (wraz z czopami) - 3000 mm, - maksymalna dopuszczalna waga wyważanego walca - 700 kg, - maksymalna średnica wyważanego walca - 700 mm. Opracowano na podstawie informacji firmy Ligum

cript>