„Narzędzia dla eksportu” – konferencja PBKG i Związku Banków Polskich
16 paź 2012 13:30

Wyniki analiz polskiego przemysłu poligraficznego wykonanych przez PBKG wspólnie z KPMG w ramach kolejnych dwóch raportów „Rynek poligraficzny w Polsce” 2010 i 2011 wskazują na kluczową rolę eksportu dla dalszego rozwoju tej części rodzimej gospodarki. Wiele czynników wskazuje na to, że pomimo poważnych turbulencji wstrząsających rynkami, właśnie w tym momencie skuteczność działań naszych przedsiębiorców może zdecydować o ich pozycji w Europie na najbliższych 10 lat. Wychodząc naprzeciw potrzebom chwili, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga wraz ze swoimi partnerami widzi potrzebę maksymalnego wsparcia rozwoju polskiego eksportu usług i produktów poligraficznych. W tym celu wspólnie ze Związkiem Banków Polskich organizuje w dniu 29 listopada 2012 w Klubie Bankowca w Warszawie przy ul. Smolnej 6 konferencję „Narzędzia dla eksportu”, w ramach której szerokie grono przedsiębiorców zainteresowanych dynamizacją swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych uzyska kompleksową wiedzę o istniejących środkach i programach dedykowanych eksporterom. Projekt ten jest bardzo ważny, bowiem z przeprowadzonych badań wynika, że duża grupa - zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, dominujących branżę poligraficzną - nie posiada tego typu informacji, co istotnie ogranicza ich aktywność. W programie konferencji przewidziano m.in.: referaty redaktorów naczelnych magazynów branżowych „Deutscher Drucker” i „Flexo & Tiefdruck”, wystąpienie Jacka Bajgera (partnera KPMG) nt. roli eksportu dla branży poligraficznej oraz trzy bloki tematyczne poświęcone: prezentacji instytucji świadczących usługi wsparcia na rzecz polskich eksporterów w oparciu o środki publiczne, prezentacji instytucji komercyjnych wspierających rozwój polskiego eksportu oraz ocenie przygotowania polskich przedsiębiorstw do podejmowania skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne. W styczniu 2013 konferencja odbędzie się w kolejnych miastach: 10 stycznia – w Krakowie, 14 stycznia – we Wrocławiu, 17 stycznia – w Gdańsku i 28 stycznia w Poznaniu. Opracowano na podstawie informacji PBKG