drupa – zmiana koncepcji
22 paź 2012 14:42

Co 4 lata, przez 14 dni – w takim trybie odbywały się przez dziesiątki lat targi drupa, stanowiąc wyznacznik trendów światowego przemysłu poligraficznego i skupiając tysiące wystawców zajmujących 16 hal wystawowych w Dusseldorfie. Ostatnio jednak ewolucja techniczna, spadek liczby odwiedzających, rosnące koszty wystawców wydają się być przekonującymi argumentami na rzecz zrewidowania dotychczasowej koncepcji tych targów. Dodatkowym sygnałem alarmowym dla organizatorów tego typu branżowych wydarzeń jest wycofanie się z targów Ipex 2013 takich firm jak Heidelberg, HP i Agfa; dwie pierwsze zajmowały największe powierzchnie wystawiennicze na targach drupa. W scenariuszu rozważanym przez kierownictwo drupy, a opublikowanym w prasie brytyjskiej, brane są pod uwagę trzy główne kwestie: kontent targów uwzględniający ewolucję całego sektora; czas trwania imprezy, który zostałby skrócony oraz częstotliwość. Najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się ta zakładająca, że drupa odbywałaby się co 3 lata i trwała przez 11 dni. Przyjęcie takiego rozwiązania mogłoby oznaczać w rezultacie koniec targów Ipex, ponieważ rynek poligraficzny nie potrzebuje już dwóch światowych imprez w tak krótkich odstępach czasu. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ