Wyniki koncernu Stora Enso za 3. kwartał 2012
25 paź 2012 10:52

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał br. Firma wypracowała w nim zysk operacyjny EBIT na poziomie 175 mln euro, tj. o 34 mln wyższy niż we wcześniejszym kwartale. Przychody ze sprzedaży pozostały na poziomie zbliżonym zarówno do 2., jak i do 3. kwartału 2011. W związku z wciąż niestabilną sytuacją rynkową kierownictwo koncernu zapowiedziało dalsze działania restrukturyzacyjne w poszczególnych jednostkach biznesowych. Mają one przynieść firmie roczne oszczędności rzędu 36 mln euro. Stora Enso oczekuje, że sprzedaż w ostatnich trzech miesiącach tego roku pozostanie na poziomie z 3. kwartału br. Przychody ze sprzedaży Stora Enso w 3. kwartale br. wyniosły 2 694,1 mln euro, przy 2 720,4 mln i 2 739,3 mln – odpowiednio – w 2. kwartale br. i 3. kwartale 2011. Zysk operacyjny nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 299,6 mln euro, zaś zysk operacyjny EBIT 174,7 mln euro. W obu przypadkach wskaźniki te były wyższe niż w 2. kwartale br. Firma może też pochwalić się wyższym niż w 2. kwartale br. poziomem przepływów gotówkowych (312 mln euro) i lepszą płynnością finansową (1,7 mld euro). Komentując w specjalnym oświadczeniu dla inwestorów i akcjonariuszy wyniki 3. kwartału br. Jouko Karvinen, dyrektor genreralny koncernu, napisał: „Zakończyliśmy ten okres z prognozowanym, a nawet nieco lepszym od zakładanego rezultatem. Rynki na całym świecie są niezwykle zróżnicowane – w Europie wciąż odnotowujemy słabą koniunkturę w zakresie papierów graficznych i wyrobów drzewnych, nieco lepiej sytuacja wygląda w zakresie opakowań odnawialnych. 3. kwartał przyniósł nam oczekiwane przychody ze sprzedaży, ale co jeszcze bardziej istotne – utrzymaliśmy w nim właściwy poziom przepływów gotówkowych.” Jouko Karvinen odniósł się także do realizowanych, nowych inwestycji w różnych częściach świata: „Mające niebagatelny wpływ na naszą przyszłość inwestycje w Skoghall (Szwecja), Ostrołęce (Polska) oraz Montes del Plata (Urugwaj) zostaną zakończone w najbliższych miesiącach, a nawet kwartałach. Stanowią one jednocześnie najlepszy dowód na podejmowane przez Stora Enso działania transformacyjne, pozwalające stać się nam tworzącym wartość dodaną przedsiębiorstwem bazującym na surowcach odnawialnych. Jednocześnie wciąż planujemy kolejne inwestycje na rynku chińskim, jak też integrację naszej nowej spółki joint-venture powstałej w Pakistanie.” Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jeszcze w 2012 roku zostanie zakończona produkcja realizowana w maszynie do wytwarzania kartonów BM2 w zakładach w Ostrołęce. Wynika to ze znaczącego zużycia technologicznego tej maszyny. W związku z restrukturyzacją działalności Stora Enso na polskim rynku produkcji i przetwórstwa kartonów, liczba zatrudnionych w tym kraju osób spadnie do 135. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że w 4. kwartale br. sprzedaż całej grupy będzie na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 3. kwartale 2012, przy takim samym bądź nieznacznie niższym zysku operacyjnym EBIT. Na wyniki finansowe kwartału negatywny wpływ będą miały działania związane z przeglądem technicznym zakładów wchodzących w skład jednostek Renewable Packaging i Biomaterials. Opracowano na podstawie materiałów firmy Stora Enso