Antalis przystąpił do inicjatywy Global Compact
7 lis 2012 12:26

Antalis należący do grupy kapitałowej Sequana znalazł się w gronie firm, które przystąpiły do GLOBAL COMPACT - inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych promującej fundamentalne zasady z zakresu praw człowieka, standardów pracy oraz środowiska naturalnego. Firma wzmacnia tym samym swoje zaangażowanie w sferze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Decyzję o przystąpieniu do tej inicjatywy powołanej z ramienia ONZ podjęła Sequana, która wraz z Arjowiggins i Antalis buduje zaangażowanie całej Grupy (firm zrzeszonych w Sequanie) w kształtowanie długoterminowej polityki CSR obejmującej kluczowe wartości takie jak m.in. szacunek dla innych, poszanowanie zasad etyki oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Przynależność firm do GLOBAL COMPACT oznacza kolejny krok w dążeniach do przejrzystej oraz spójnej globalnej gospodarki opartej na poszanowaniu środowiska naturalnego. Komentując to posunięcie Pascal Lebard, CEO Grupy Sequana, powiedział: „Jako międzynarodowa firma, poprzez naszą działalność produkcyjną oraz dystrybucyjną, będziemy promować odpowiedzialne praktyki w zakresie produkcji oraz konsumpcji. Jesteśmy dumni z przystąpienia do GLOBAL COMPACT i jednocześnie pewni, że będzie to istotny czynnik, który pomoże nam zjednoczyć nasze działania we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni.” GLOBAL COMPACT (GC) zainicjowany został w roku 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ. Obecnie organizacja jednoczy na całym świecie 8700 członków korporacyjnych, którzy poprzez podpisanie GC deklarują przestrzeganie oraz promowanie jej dziesięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego oraz walki z korupcją. Opracowano na podstawie informacji firmy Antalis

cript>