Spotkanie prasowe firmy KBA CEE
18 gru 2012 13:22

13 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy KBA CEE, będąca pierwszą okazją do spotkania z przedstawicielami mediów branżowych po zmianach, jakie zaszły ostatnio w zarządzie spółki. Z ramienia KBA CEE udział wzięli: Jan Korenc – prezes zarządu (pełniący tę funkcję od 1 listopada br.), Grzegorz Szymczykowski – dyrektor ds. sprzedaży maszyn wielkoformatowych, Adam Ślażyński – dyrektor ds. sprzedaży maszyn małoformatowych oraz Paweł Krasowski – marketing manager. Przybyłych na konferencję dziennikarzy powitał Paweł Krasowski, oddając następnie głos Janowi Korencowi. Nowy prezes KBA CEE rozpoczął od prezentacji wyników koncernu KBA za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Kolejna część prezentacji Jana Korenca była poświęcona spółce KBA CEE, która w tym kształcie działa od marca ub.r. i obejmuje trzy kraje: Polskę, Czechy i Słowację. W związku ze zmianami w zarządzie spółki, od początku listopada br. nastąpiła integracja w zakresie jej zarządzania. Polski rynek obsługiwany przez KBA CEE jest dziś podzielony na pięć regionów, zaś struktury serwisowe składają się z trzech oddziałów oraz sieci autoryzowanych firm partnerskich. Jan Korenc podkreślał, że wszystkie podejmowane w ostatnim czasie przez KBA CEE działania mają pomóc w realizacji misji KBA, która – poza reprezentowaniem koncernu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – zakłada też dalsze zwiększanie udziałów rynkowych, oferowanie najwyższej jakości usług sprzedażowych i posprzedażowych oraz szeroko rozumiane wsparcie dla przemysłu poligraficznego. W nadchodzącym roku firma nadal chce być aktywna w całym obsługiwanym przez siebie regionie. Wobec nieobecności na targach Poligrafia i Embax Print, w pierwszym kwartale br. planowane jest spotkanie typu Open House w Radebeul, dedykowane klientom KBA z Polski, Czech i Słowacji. Więcej informacji w styczniowej Poligrafice. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA CEE