Arctic Paper ponownie przedłuża okres zapisów w wezwaniu na akcje Rottneros
7 sty 2013 10:17

Arctic Paper SA zdecydował o przedłużeniu do 4 lutego br. na tych samych warunkach okresu zapisów w ramach wezwania na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB. Spółka nie planuje dalszego przedłużania wezwania. Do tej pory Arctic Paper objął 40,7 proc. akcji Rottneros. Łącznie, w całym okresie wezwania trwającego od 22 listopada 2012 roku do 2 stycznia 2013 roku włącznie, akcjonariusze Rottneros złożyli zapisy opiewające łącznie na 60.710.220 akcji Rottneros, co stanowi 39,8 proc. wszystkich akcji Rottneros. Ekwiwalent pieniężny w zamian za akcje Rottneros został zaakceptowany przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 1.816.360, a zamiana akcji Rottneros na akcje Arctic Paper została zaakceptowana przez akcjonariuszy Rottneros uprawnionych łącznie z 58.893.860 akcji Rottneros. Dodatkowo Arctic Paper nabył poza wezwaniem łącznie 1.414.148 akcji w Rottneros, odpowiadających 0,9 proc. procent akcji Rottneros. Spółka może kontynuować nabywanie akcji Rottneros poza wezwaniem, o ile tego rodzaju sporadyczne nabycia zostaną uznane za korzystne dla Spółki. „Rottneros to spółka z bardzo rozproszonym akcjonariatem, którego istotną część stanowią inwestorzy indywidualni. Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich inwestorów, jednak w czasie świąt oraz Nowego Roku było to utrudnione. Dlatego też zdecydowaliśmy się na kolejne przedłużenie okresu obowiązywania wezwania, na tych samych warunkach, tym razem do 4 lutego 2013 roku. Jesteśmy obecnie największym akcjonariuszem Rottneros, docelowo chcielibyśmy osiągnąć pełną integrację obu spółek, dzięki którym będziemy w stanie zrealizować założone efekty synergii” - powiedział Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>