Amerykańskie badania dotyczące recyklingu podręczników
24 sty 2013 10:51

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańską federację National Wildlife prawie 40 proc. szkół i uniwersytetów przechowuje lub wyrzuca podręczniki, które są przestarzałe, uszkodzone lub z innych powodów nieprzydatne, co stanowi znaczny potencjał zwiększenia programu recyklingu książek. W raporcie stwierdza się, że potrzebnych jest więcej programów edukacyjnych na temat korzyści wynikających z recyklingu podręczników, aby pomóc szkołom w identyfikacji sposobów recyklingu nieużywanych książek. Pozytywnym aspektem jest fakt, że gdy książki są poddawane recyklingowi, odzyskane włókna stanowią dobry surowiec do ponownego użytku – stosowany zazwyczaj w produkcji papierów higienicznych, tektury, arkuszy wyścielających lub izolacji. Złą wiadomością jest to, że niewystarczająco duża liczba podręczników dotychczas podlegała recyklingowi. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie dzięki zwiększeniu zachęt, edukacji oraz wdrażaniu sprawdzonych metod zbierania i przetwarzania makulatury Amerykańska federacja National Wildlife, wydawnictwo McGraw-Hill oraz producent papierów drukowych NewPage rozpoczęły współpracę w ramach pilotażowego projektu zwiększenia recyklingu podręczników w USA. Opublikowały one raport zatytułowany „Studium badania recyklingu podręczników w Ameryce: zalecenia dotyczące prawidłowego zbierania i przeróbki zużytych podręczników”. Chociaż program zakładał, że recykling książek jest łatwy, to badania wykazały, że proces ten wymaga dyscypliny, struktury organizacyjnej i efektywnych sposobów zbierania oraz przetwarzania książek. Intencją raportu jest wykazanie cyklu życia podręczników, poczynając od produkcji do zbiórki zużytych książek i przetwórstwa, a także dostarczenie niezbędnych informacji i zaleceń, w jaki sposób można ustanowić programy recyklingu podręczników w szkołach lub na uczelniach. Raport został oceniony pozytywnie przez liderów branży, w tym wydawców i producentów książek, papieru oraz organizacje zajmujące się zbiórką makulatury. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>