Współpraca firm Ryobi i Mitsubishi
24 sty 2013 09:50

Firma Mitsubishi Heavy Industries Printing & Packaging Machinery, Ltd., reprezentowana przez prezesa Masami Shimizu, oraz Ryobi Limited, reprezentowana przez prezesa i dyrektora operacyjnego Akira Urakami ogłosiły 23 stycznia br. podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sojuszu biznesowego w zakresie maszyn do druku akcydensowego. W związku ze stagnacją na rynku offsetowych maszyn arkuszowych związaną z malejącym popytem - zwłaszcza w krajach rozwiniętych - spowodowanym światowym kryzysem gospodarczym oba przedsiębiorstwa zdecydowały się na wspólne promowanie reform strukturalnych mających na celu zarówno utrzymanie konkurencyjności, jak i stabilności finansowej na rynku. W ramach dalszych wysiłków mających na celu umocnienie struktury korporacyjnej obie firmy zgodziły się na zawarcie sojuszu biznesowego w zakresie offsetowych maszyn arkuszowych, z możliwością utworzenia w przyszłości spółki z kapitałem mieszanym skoncentrowanej szczególnie na poprawie konkurencyjności tego typu maszyn, zwiększeniu skali operacyjności przedsiębiorstwa oraz utrwaleniu podstaw zarządzania. Oczekuje się wzrostu popytu na rynku maszyn do druku akcydensowego w krajach rozwijających się oraz wzrostu popytu na rynku światowym wśród produktów o większej specjalizacji. Od zaraz w ramach wspólnych działań obie spółki liczą na osiągnięcie znaczących profitów wynikających z efektów synergii takich jak: wzmocnienie asortymentu produktów, rozszerzenie możliwości rozwoju produktu, redukcji kosztów produkcji oraz poprawy sprzedaży i sieci serwisowych. Plan ma zapewnić obu firmom silniejszą pozycję na światowych rynkach. Na podstawie informacji firm Mitsubishi i Ryobi opracował KS

cript>