Kodeks CSR dla europejskiego przemysłu poligraficznego
28 sty 2013 13:32

Duńskie stowarzyszenie Graphic Association Denmark i związek zawodowy HK/Privat wydały kodeks CSR, który ma określić ramy społecznie odpowiedzialnej restrukturyzacji przedsiębiorstw poligraficznych zarówno w Danii, jak i za granicą. Bazujący na inicjatywie ONZ – Global Compact – kodeks jest skierowany do międzynarodowej branży poligraficznej i dotyczy praw człowieka, warunków pracy, klimatu oraz środowiska. Jest to pierwsza inicjatywa, w ramach której stowarzyszenie pracodawców i związek zawodowy połączyły siły w celu opracowania takiego kodeksu. Obecnie trwają prace nad przekształceniem go tak, aby był on standardem także dla całej Europy. „Z naszego doświadczenia wiemy, że coraz więcej firm i klientów zaczyna się domagać wiedzy o warunkach, w jakich są wytwarzane produkty drukowane. Mamy nadzieję, że niedostrzegane dotychczas wartości związane ze zrównoważoną odpowiedzialną produkcją poligraficzną staną się bardziej zauważalne” – powiedział Carsten Bøg, CSR i menedżer środowiskowy w Graphic Association Denmark. „W wielu innych krajach ludzie nie koncentrują się na problemach związanych z hałasem emitowanym podczas produkcji, brakiem wywiewów, błędnym obsadzaniem stanowisk i używaniem rozpuszczalników, gdy np. w Danii używa się olejów roślinnych” - mówi Mogens Nies z HK/Privat. Zarówno Mogens Nies, jak i Carsten Bøg wyciągają takie wnioski na podstawie własnych doświadczeń związanych z wizytami w wielu przedsiębiorstwach poligraficznych. W listopadzie 2012 r. przedstawiciele organizacji GA i HK/Privat odwiedzili 6 chińskich drukarń, które produkują książki dla Danii i europejskich przedsiębiorstw wydawniczych. Poza hałasem problemem było także stosowanie niebezpiecznych środków myjących oraz produktów klejowych. Występowały tam również problemy związane z brakiem obudowy maszyn, monotonią pracy oraz długim dniem roboczym. Poligraficzny Kodeks CSR został wysłany do największych przedsiębiorstw, firm wydawniczych, agencji reklamowych i innych klientów branży drukarskiej wraz z zachętą do zwiększenia wymagań wobec swoich poligraficznych dostawców. Na podstawie informacji Graphic Association Denmark opracował KS

cript>