Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2012
7 lut 2013 10:45

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2012 rok. Spółka osiągnęła w nim zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 618 mln euro, realizując przychody na poziomie 10,8 mld euro. W 4. kwartale 2012 firma osiągnęła przychody w wysokości 2,73 mld euro (przy 2,68 mld euro w analogicznym okresie 2011), zaś zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w nim 155 mln euro (144,9 mln euro rok wcześniej). Wpłynęły na to m.in. zrealizowane przez Stora Enso inwestycje w papierni w Skoghal oraz w zakładzie produkcji tektury w Ostrołęce. „Chciałbym podkreślić, że oba projekty zostały ukończone zgodnie z planem – mówi Jouko Karvinen, prezes zarządu i CEO koncernu Stora Enso. - Co więcej, maszyna produkująca niskogramaturową tekturę w Ostrołęce rozpoczęła pracę na 6 tygodni przed zakładanym terminem. Mamy nadzieję, że w nadchodzących miesiącach osiągnie ona pełną wydajność produkcyjną. W połowie 2013 roku chcemy też uruchomić naszą celulozownię w Urugwaju (...) Z drugiej strony w 4. kwartale ub.r. mieliśmy do czynienia z dalszymi spadkami popytu na media papierowe w całej Europie. Podczas gdy począwszy od 2007 roku zapotrzebowanie na papier spadało przeciętnie o 5 proc. rocznie, w roku 2012 w dwóch kluczowych segmentach – papierów gazetowych oraz powlekanych magazynowych – spadek ten wyniósł aż 9 proc. Brak równowagi w popycie i podaży musiał doprowadzić do większej presji na marże sprzedażowe.” Cały rok 2012 koncern zamknął z przychodami ze sprzedaży w wysokości 10,815 mld euro (przy 10,965 mld euro w roku 2011). Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł w nim 618,3 mln euro, przy 866,7 mln euro przed rokiem. Stora Enso poprawiła za to przepływy gotówkowe z działalności podstawowej, których wartość wyniosła 1,253 mld euro (1,034 mld euro w roku 2011). „To wymusza na nas przyspieszenie działań związanych z dalszą redukcją mocy produkcyjnych. Planujemy zamknąć jedną maszynę gazetową w papierni Kvarnsveden i kolejną w Hylte, gdzie jedna z maszyn zakończyła pracę z końcem 2012 roku” – mówi Jouko Karvinen. Całkowita zdolność produkcyjna obu maszyn wynosi 475 tys. ton, co odpowiada 3,4 proc. całej produkcji papieru gazetowego realizowanej na rynku europejskim. Niezależnie od tego Stora Enso planuje stworzenie wspólnej platformy dla wszystkich biur sprzedaży, działów obsługi klienta i usług logistycznych realizowanych przez jednostkę Printing & Reading. Jouko Karvinen zapowiedział też kolejne kroki mające na celu usprawnienie działalności i zwiększenie efektywności jednostki Building & Living. Kierownictwo koncernu przewiduje, że m.in. za sprawą podejmowanych działań restrukturyzacyjnych sprzedaż całej grupy w 1. kwartale 2013 roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w ostatnich trzech miesiącach ub.r. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso