KBA rozszerza linie kredytowe do końca 2015 r.
22 lut 2013 12:45

Firma Koenig & Bauer (KBA) podjęła kolejny krok w kierunku uporządkowania finansów w perspektywie średnioterminowej poprzez rozszerzenie linii kredytowych w niemieckich bankach w celu pozyskania środków finansowych i gwarancji na okres 3 lat. Wartość przyznanych linii kredytowych wynosi łącznie 100 mln EUR. Na początku 2012 r. dla zabezpieczenia biznesu firma KBA uzgodniła linię kredytową w wysokości 100 mln CHF z bankiem Credit Suisse. Linie kredytowe są kluczowym czynnikiem w utrzymaniu solidnej pozycji finansowej firmy na najbliższe lata. Płynność operacji finansowych oraz dodatkowe linie kredytowe w ciągu kilku lat pozwolą firmie na elastyczność w zarządzaniu, otwarcie nowych możliwości ekspansji oraz poczynienie innych strategicznych kroków. Wśród banków, które potwierdziły swój udział w omawianym przedsięwzięciu, znalazły się: Unicredit jako lider konsorcjum; Bayern LB; Commerzbank i Deutsche Bank. Spółka postrzega to zobowiązanie jako wyraz ich zaufania dla zrównoważonego rozwoju linii biznesowej KBA opartej na kilku filarach: rynku tradycyjnego druku offsetowego arkuszowego i zwojowego oraz rynków takich jak opakowaniowy, cyfrowy, zdobienia metalu, zabezpieczania druków i kodowania. Dzięki płynnemu przepływowi pieniędzy z działalności operacyjnej, popartej konsekwentnym zarządzaniem finansowym, w ciągu ostatnich kilku lat firma Koenig & Bauer rzadko korzystała ze środków pieniężnych pochodzących z istniejących linii kredytowych, nawet w czasach kryzysu finansowego. Linie kredytowe są jednak wykorzystywane jako gwarancja, co jest powszechnie stosowaną praktyką w projektach biznesowych, np. w przypadku zaliczek. „Biorąc pod uwagę długi bankowe, zyski przed opodatkowaniem w ostatnich latach, udział kapitału własnego i inne wskaźniki finansowe oraz wskaźnik zestawienia bilansowego, KBA pozytywnie przewyższała inne firmy w branży. Nasi klienci to cenią, ponieważ mogą traktować KBA jako zdrowego i długoterminowego partnera biznesowego” – mówi Axel Kaufmann, dyrektor finansowy firmy KBA. Na podstawie informacji firmy KBA opracował KS

cript>