Grupa Arctic Paper w 2012 roku
4 mar 2013 09:14

Arctic Paper SA wypracował po czterech kwartałach 2012 roku przychody w wysokości ponad 2,6 mld zł, czyli o 2,9 proc. wyższe niż w 2011 roku. Bez uwzględnienia kosztów jednorazowych zdarzeń, jakimi były notowanie na NASDAQ OMX w Sztokholmie oraz wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB, wynik EBITDA Grupy w 2012 roku sięgnął poziomu blisko 166 mln zł, czyli był o 17,2 proc. wyższy od wypracowanego rok wcześniej, natomiast zysk netto wzrósł w porównaniu z 2011 rokiem o 132,6 proc. i wyniósł blisko 28,1 mln zł. Pomimo wciąż utrzymującego się słabszego popytu na papiery wysokogatunkowe w Europie, spółka zwiększyła w 2012 roku wolumen sprzedaży w porównaniu z 2011 rokiem o ponad 23 tys. ton, czyli 3,1 proc., co oznacza, że pomimo dość trudnej sytuacji w branży zwiększyła swój udział w dojrzałym rynku. Wykorzystanie mocy produkcyjnych spółki w całym 2012 roku kształtowało się na wysokim poziomie 96 proc. Arctic Paper SA ogłosił 22 listopada 2012 roku wezwanie na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB, które trwało do 26 lutego 2013 roku i obecnie kontroluje 54,2 proc. akcji spółki. Był to strategiczny krok na drodze do budowy zintegrowanej Grupy Arctic Paper o wiodącej pozycji na europejskim rynku celulozy i papieru książkowego. Arctic Paper, jako największy udziałowiec, zamierza brać czynny udział w zarządzaniu spółką oraz rozpocząć prace nad realizacją efektów synergii na poziomie operacyjnym i finansowym. 20 grudnia 2012 roku Grupa Arctic Paper zadebiutowała na NASDAQ OMX w Sztokholmie i jest pierwszą polską firmą notowaną na giełdzie w Szwecji. W czwartym kwartale 2012 r. spółka uzyskała długoterminowe finansowanie bankowe i wydłużyła okres spłaty kredytów na kolejne 5 lat. Spółka przygotowywała się również do spłacenia swoich obligacji z 2010 i 2011 roku, wyemitowanych na łączną kwotę 200 mln zł. Całkowita spłata obligacji nastąpiła z końcem lutego 2013 roku. „Mamy za sobą udany rok. Był to czas strategicznych decyzji, które w efekcie doprowadzą do stworzenia zintegrowanej Grupy Arctic Paper o wiodącej pozycji na europejskim rynku celulozy i papieru książkowego. Przejęcie kontroli nad szwedzką spółką Rottneros AB, notowaną na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie, było dla nas aktywnym krokiem w realizacji tego strategicznego celu. Kontrolujemy obecnie 54,2 proc. akcji Rottneros i jako największy akcjonariusz zamierzamy odgrywać aktywną rolę w zarządzaniu przejętą spółką. Planujemy już rozpocząć prace nad realizacją zapowiedzianych efektów synergii, które przełożą się na większą efektywność operacyjną i kosztową Grupy – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. - Mijający rok był dla nas również pozytywny pod kątem wyników finansowych. Poprawiliśmy nasze przychody, co oznacza, że systematycznie wzmacniamy naszą pozycję na dojrzałym już rynku papieru graficznego. Bez uwzględnienia kosztów jednorazowych zdarzeń, jakimi było notowanie akcji Arctic Paper na NASDAQ OMX w Sztokholmie oraz wezwanie na akcje spółki Rottneros AB, wzrosła również nasza zyskowność. Skorygowany zysk netto w 2012 roku wyniósł ponad 28 mln zł, natomiast EBITDA ponad 166 mln zł.” Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper